Seksualitet og etikk - Gunnar Heiene

Professor ved Det teologiske menighetsfakultet Gunnar Heiene foreleste om seksualitet og etikk på dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Publisert 15. mars 2010 18:39 - Sist endret 22. juni 2015 16:05