Den nye ekteskapsloven - Eivor Oftestad

Stipendiat ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Eivor Oftestad foreleste om barn og den nye ekteskapsloven i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 

Publisert 15. mars 2010 18:30 - Sist endret 22. juni 2015 16:05