Skilsmisse og gjengifte - Torleiv Austad

Professor emeritus ved Det teologiske menighetsfakultet Torleiv Austad foreleste om skilsmisse og gjengifte i forbindelse med dagsseminaret “Kirke, kjønn og samliv – fra debatt til dialog” 4. mars 2009

Dagsseminaret arrangeres av Presteforeningens fagutvalg for kjønn og likestilling (FAKL) i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Publisert 15. mars 2010 18:52 - Sist endret 19. juni 2015 12:19