Velkommen til alumnidagene 2014

Tro og ytringsfrihet; - det er tema for alumnidagene ved TF i 2014. Temaet  ligger selvsagt i forlengelsen av hele 2014-årets markering av 200 år med norsk Grunnlov. Men det er først og fremst rettet mot hvordan ytringsfrihet og tro henger sammen, og hvilke konsekvenser det har for både  tro og kirke at det skal være full ytringsfrihet i landet.

Hvordan ble det tenkt om tro og ytringsfrihet i tiden rundt 1814, har det forankring i det nye Testamentet, hva tenker ledelsen i Den norske kirke om saken og hva betyr det for utviklingen av religionsdialogens grenser, muligheter og utfordringer? Dette vil  være hovedtemaet for årets innledere.

Vi håper vi har laget et program som gir plass for både refleksjon, provokasjon, gode samtaler, hyggelig gjensyn med gamle studiekolleger og muligheten til å bli kjent med nye TF-alumner. Velkommen til forelesninger, diskusjoner, møter, gudstjeneste og tradisjonell stor og god middagsfest!

Se programmet for alumnidagene!

Foredragsholdere

Årets foredragsholdere vil ta oss gjennom historiske, bibelske og samtidsperspektiver på tro og ytringsfrihet. Under kan du lese mer om foredragsholderne.

Martin Schwarz Lausten

Professor emeritus i kirkehistorie ved Teologisk Fakultet, Københavns Universitet.

Helga Haugland Byfuglien

Preses i Den Norske Kirke.

Marianne Bjelland Kartzow

Professor i Det Nye Testamentet ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Oddbjørn Leirvik

Professor i interreligiøse studier ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Trygve Wyller

Dekan og professor i diakonivitenskap og fundamentalteologi ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Kristin Mile

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Kommende arrangementer på TF

09 des.
10:15, Auditorium U40, Det teologiske fakultet
09 des.
12:00, U40, Domus Theologica, Blindernveien 9