Jervell- og alumniseminar 2019

DYSTOPIER OG HÅP

Årets Jervell- og alumniseminar avholdes 7. november 2019. kl. 9.30-16.00, med påfølgende fest om kvelden.

Tematikken for årets seminar tar utgangspunkt i en rekke dystopiske forestillinger om vår egen tid. Det er mange former for frykt som preger mennesker i dag: Fremmedfrykt, klimafrykt, teknofrykt, feminismefrykt, patriarkatsfrykt og ulike former for konspirasjonsteorier. Noe av frykten har sin grunn i helt reelle trusler, andre er kanskje konstruert.

På årets seminar vil vi undersøke de ulike dystopiene. I enda større grad vil vi spørre hvordan dystopiene angår den kristne forkynnelsen. Hvordan forkynne håp for redde mennesker? Hvordan forkynne for barn og unge som er redde for klimakrisa, og for alle som frykter at vi står ved et endepunkt?

Programmet vil bli lagt ut i løpet av sommeren.

Melde deg på ved å betale seminaravgiften 400,- via Epay

Sett av datoen, følg med på denne nettsida og Facebook.

Hjertelig velkommen til årets seminar!

 

Hilsen Jervell- og alumnikomiteen

Svein Aage Christofersen, Andreas Fosby, Sven Thore Kloster, Birte Nordal, Rigmor Smith-Gahrsen, Inger Johanne Aas og Merete Thomassen

Publisert 24. mai 2019 15:19 - Sist endret 2. juli 2019 08:28