Jervell- og alumniseminar 2022

Tema: Den moderne prestefamilien

Maleri som viser Luther som spiller på en lutt med familien rundt seg mens de synger.

Martin Luther med familie fikk etterhvert rollen som mønsterfamilie, og ble fremstilt slik også i kunst. Maleriet av Luther som spiller og synger sammen med sin familie er laget av Gustav Spangenberg, ca. 1875. Kilde: Wikimedia Commons

Meld deg på og betal deltageravgift her!

I år er det skeivt kulturår. Det er en anledning til å se nærmere på samlivsmangfoldet i det norske samfunnet, og hvordan det nedfeller seg i kirkens indre liv. 

For Luther var prestefamilien en teologisk størrelse som etter hvert ble et ideal for andre familier. Rollen som ektemann, far og prest var tett sammenvevet, prestefruerollen ble institusjonalisert, og prestebarna var forventet å være forbilder. Prestegården skulle være en mønstergård der det ideelle lutherske dagliglivet utspilte seg for menighetens øyne, prestekontoret lå gjerne i prestegården, og skillet mellom privatliv og profesjonelt liv var vagt eller ikke-eksisterende.

I dag lever prester i svært differensierte familie- og samlivskonstellasjoner. Noen er single, noen er skeive, noen er skilte og noen er samboere. Noen er cis-personer, andre har flytende kjønnsidentitet. Mange er gift, og ikke sjelden er begge partene prester.

I heterofile ekteskap kan det like gjerne være kvinnen i ekteskapet som er presten, ikke mannen, og prestefruerollen eksisterer mest som en historisk størrelse mange forholder seg til med en viss ironisk distanse. Boplikten er opphevet, og prester kan like gjerne bo i en ettromsleilighet som på en stor prestegård, uten plass – eller lyst -  til å invitere menigheten hjem til seg. Skillet mellom det profesjonelle og private livet er noe mange prester jobber for å opprettholde.

Vi vil benytte årets Jervell- og alumniseminar til å se hvordan den lutherske prestefamilien ser ut i 2022, og hvilke teologiske og ekklesiologiske konsekvenser endringene får. Den moderne prestefamilien, enten den består av en enpersonshusholdning eller flerpersonshusholdning, er lite utforsket. Den både bryter og opprettholder forestillingene om prestefamilien som mønsterfamilie. På hvilken måte det skjer, er noe vi ønsker å undersøke historisk, kulturelt, sosialt, politisk og teologisk.

Program

9.00-9.30: Registrering og kaffe                           

9.30: Åpning: Merete Thomassen

9.35: Svein Aage Christoffersen: Luther og det lutherske familieidealet

10.05: Tarald Rasmussen: Den norske prestefamilien etter reformasjonen

10.35: Halvor Moxnes: Homofile som speilbilde av den norske familiepolitikken i 50 år

11.00: Pause

11.15: Erfaringsdeling: Skeiv prest, singel prest, skilt prest, samboende prest

Andreas Fosby, Gaute Granlund, Vibeke Bergsjø Aas, Christine Andreassen

12.15: Samtale

12.45: Lunsj

13.45: Elise Kruse: «Du kan jo ikke banne!» – En prestedatters beretninger.

14.00: Preses emerita Helga Haugland Byfuglien: Samliv og tilsyn

14.30: Pause

14.45: Eir Andreas Berg: Skeive perspektiver på prestefamilien 

15.15: Valborg Orset Stene: Presterollen i film og litteratur 

16.00: Samtale

16.30: Slutt

17.30: Middag:

Henrik Ødegaard leder allsang. Marta menighet deler sitt skråblikk på dagens Jervellseminar. Det blir også anledning til korte hilsener.

Husk å ta med egen drikke!

Påmelding/deltageravgift

Årets seminar koster kr 500,- inkludert kaffe, lunsj og middag. Du er påmeldt når deltageravgiften er betalt via vår betalingsløsning e-pay.

Har du særskilte diettbehov eller andre spørsmål kan du ta kontakt på info@teologi.uio.no.

Påmeldingsfrist 10. oktober.

Meld deg på og betal deltageravgift her!

Hilsen Jervell- og alumnikomiteen

Kjersti Østland Midtun, Andreas Aleksander Fosby, Hallgeir Elstad, Svein Aage Christoffersen, Mathias H. Eidberg, Merete Thomassen

Publisert 10. mai 2022 12:41 - Sist endret 27. sep. 2022 14:59