Jervell- og alumniseminar 2018 - Venstrevridd kirke?

Årets Jervell- og alumniseminar handler om å være folkekirke i et demokrati og stiller spørsmål ved om Den norske kirke er blitt for venstrevridd.

Jakob Jervell

Venstrevridd kirke? 

Om å være folkekirke i et demokrati

Den norske kirke har tatt stilling i en rekke politiske spørsmål, blant annet når det gjelder flyktningpolitikk og oljeboring. Flere av standpunktene er å gjenfinne på den politiske venstresiden. Samtidig er Den norske kirke en folkekirke som skal favne hele det norske folk, uavhengig av politisk ståsted. Noen er engstelige for økt innvandring, andre ser fordelene med arbeidsplasser i oljeindustrien. Noen snakker om at kirken er politisk venstrevridd, og at det er vanskelig for mennesker som identifiserer seg med høyresiden å finne tilhørighet i kirken.

Problemet ser ut til å være økende. Høyrepopulismen er i framgang både i Norge og på verdensbasis, og det hevdes at samfunnet blir mer og mer splittet. Hvordan skal folkekirken forholde seg til dette? Øker kirkens politiske engasjement avstanden til folk flest?  I en del ”politiske” spørsmål framstår kirken med en relativt entydig stemme. Er det en fordel eller ulempe i et demokratisk så vel som et teologisk perspektiv? Hvordan kan vi tenke om folkekirken som et uenighetsfellesskap? På årets Jervell – og alumniseminar vil vi utforske disse problemstillingene ved hjelp av blant annet demokratisk teori, ekklesiologi og embetsteologi.

Påmelding og betaling

Påmeldingsfristen er utvida til 10. oktober

Seminaravgiften på 400 NOK må betales innen påmeldingsfristen. Man betaler ved hjelp av den elektroniske betalingsløsningen Epay. Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt, da får man også en ordrebekreftelse som tjener som kvittering tilsendt til epostadressen man har oppgitt.

Betal med Epay-her

 

Dersom du lurer på noe angående påmelding, send en e-post til Rigmor Smith-Gahrsen.  

Program

  • 09.30 - 10.00: Registrering og kaffe.
  • 10.00 - 10.15: Åpning ved Merete Thomassen.
  • 10.15 - 10.45: Øyvind Norderval: Var Jervell en politisk teolog?
  • 10.45 - 11.15: Hallgeir Elstad: Kirke og politikk - noen historiske perspektiver
  • 11.15 - 11.30: Pause
  • 11.30 - 12.00: Janne Dale Hauger: Radikal kirke, hedigvis?
  • 12.00 - 12.15: Samtale
  • 12.15 - 13.15: LUNSJ
  • 13.15 - 14.15: Debatt mellom Gyrid Gunnes og Nils August Andresen ledet av Marit Skjeggestad: Stemmer det at Den norske kirke er blitt venstrevridd?
  • 14.15 - 14.30: Pause
  • 14.30 - 15.00: Sivert Angel: Fantes det et "godhetstyranni" på norske prekestoler? Om forkynnelse og politisk debatt i forbindelse med flyktningkrisen 2015/16
  • 15:00 -  15.30: Sven Thore Kloster: Konfliktens velsignelser. Kirken som pluralistisk og agonistisk uenighetsfellesskap
  • 15.30 - 16.00: Avsluttende samtale mellom Sivert Angel, Gyrid Gunnes og Sven Thore Kloster.
  • 17.00: Mingling og bobler!
  • 17.30 og uti de små timer: Middag med hilsener, sang og medbragt drikke

Årets Jervell- og alumnikomité

Merete Thomassen, Marit Skjeggestad, Inger Johanne Aas, Hallgeir Elstad, Sven Thore Kloster og Rigmor Smith-Gahrsen.

Publisert 4. juni 2018 13:50 - Sist endret 6. sep. 2022 21:14