Jervell- og alumniseminar 2017 - Skapt sånn, blitt sånn, designet sånn?

Årets Jervell- og alumniseminar handler om menneskesyn og kristen etikk i møte med transhumanisme og bioteknologi.

Jakob Jervell

Transhumanisme

Transhumanismen har som mål å gi mennesket mulighet til å overskride sine biologiske begrensninger gjennom avansert teknologi. Slik kan blant annet levealder økes betydelig og sykdom og sårbarhet reduseres. En bestemt produktiv mennesketype kan dermed designes til fordel for en mindre produktiv mennesketype.

Hva er livskvalitet?

Bioteknologien gir en rekke muligheter for å oppfylle de transhumanistiske idealene. De etiske utfordringene som følger av bioteknologien, har lenge vært et tema i samfunnsdebatten. Transhumanismen har ikke fått like stor oppmerksomhet. Den skaper en rekke utfordringer som vi ønsker å snakke om på årets Jervell- og alumniseminar: Hva er livskvalitet? Er det kristne idealet om å leve med sårbarhet og sykdom en romantisering av svakhet? Hva er et menneske? Kan vi snakke om at det finnes noe bestandig ved mennesket når kjønnsforskningen har vist at det er nødvendig å dekonstruere biologien for å avsløre kjønnede maktstrukturer som årsaksforklares biologisk? Tvinges vi til å være essensialister for å beskytte mennesket og det menneskelige?

Foredragsholdere.

Vi har invitert en biolog, en sosiolog en kjønnsforsker samt fem teologer til å snakke om dette: Dag Hessen, Agnes Bolsø, Eivor Oftestad, Inger Marie Lid, Erik Lunde, Ådne Njå og Svein Aage Christoffersen.

Påmelding og betaling.

Påmeldingsfristen er 18. september. Vi jobber med å få på plass en kombinert påmeldings- og betalingsløsning. Foreløpig kan du melde deg på via e-post til Rigmor Smith-Gahrsen.  

Seminaravgiften på 400 NOK må betales innen påmeldingsfristen 18. september. Man betaler ved hjelp av den elektroniske betalingsløsningen Epay. Gå til Epay her.

Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt.

Program

 • 09.30 - 10.00: Registrering og kaffe.
 • 10.00 - 10.15: Velkommen
 • 10.15 - 10.45: Eivor Oftestad: Baby med bytterett. Hva er problemet?
 • 10.45 - 11.15: Dag O. Hessen: Mennesket - mer enn sitt DNA?
 • 11.15-  11.30: Pause og beinstrekk
 • 11.30 - 12.00: Agnes Bolsø: Vi var aldri humanister
 • 12.00 - 12.30: Panelsamtale og spørsmål fra salen
 • 12.30 - 13.15: Lunsj
 • 13.15 - 13.45: Inger Marie Lid: Sårbarhet og verdighet i et funksjonshemmingsperspektiv
 • 13.45 - 14.15: Erik Lunde: Mennesket i sorteringens tid
 • 14.15 - 14.30: Pause og beinstrekk
 • 14.30 - 15.00: Ådne Njå: "Takk, gode Gud, for Søster Død"
 • 15.00 - 15.30: Svein Aage Christophersen: Livet som metafysisk prosjekt
 • 15.30 - 16.00: Panelsamtale og spørsmål fra salen
 • 17.00: Boksalg, mingling og omvisning i det nye læringssenteret/Teologisk bibliotek (v Hallgeir Elstad)
 • 17.30 og uti de små timer: Middag med hilsener, sang og medbragt drikke

Årets Jervell- og alumnikomité

Merete Thomassen, Marit Skjeggestad, Inger Johanne Aas, Andreas Ihlang Berg, Hallgeir Elstad, Sven Thore Kloster og Rigmor Smith-Gahrsen.

Publisert 19. mai 2017 16:24 - Sist endret 14. sep. 2022 11:23