Jervell- og alumniseminar 2016

Velkommen til Jervell- og alumniseminar tirsdag 18. oktober kl. 10 i Domus Theologica, Blindernveien 9!

Verdier på spill? Mål(styring) og mening

Kirken taper terreng på mange hold. Dåpstallene ligger lavere enn konfirmasjonstallet, og under femti prosent av befolkningen tror på Gud. Samtidig er Den norske kirke, i likhet med svært mange andre samfunnsinstitusjoner, pålagt å bruke målstyring i mye av sitt arbeid. For å få opp tallet på kirkelige handlinger, har det også blitt mer og mer vanlig å hente inn markedsføringskompetanse. Når målstyring og markedsføring tas i bruk, hva gjør det med teologien? Hvilke verdier står på spill?

Dette vil vi diskutere på årets Jervell- og alumniseminar. Hva skjer når kirkens tjenester blir omtalt som produkter som skal selges inn, og menigheten som brukere eller kunder? Hva skjer når det kirkelige arbeidet målstyres? Kan nåde, kjærlighet og menneskeverd kvantifiseres? Samtidig står kirken i en krevende tid der det ikke er mulig å isolere seg fra flyktningkrise, klimakrise, terror og alt annet som truer eksistensen. Kan kirken formulere et motsvar til dette som ikke er markedsførings- og målstyringsretorisk?

Dette vil vi belyse fra flere hold på årets Jervell-og alumniseminar. Seminaret er i år lagt til dagen før den nasjonale trosopplæringskonferansen på Lillestrøm. Trosopplæringsreformen er et godt eksempel for å undersøke hvordan verdikonflikten mellom målstyring og mening kommer i spill.

 

Program

 • 09.30-10.00: Registrering og kaffe
 • 10.00-10.15: Åpning
 • 10.15.11.00: PhD i teologi og professor i pedagogikk Solveig Østrem: Et målkritisk perspektiv på Plan for trosopplæring
 • 11.15-12.30:
  • Forlagsredaktør og PhD-stipendiat Petter Skippervold: Den konfliktfrie bibelfortellingen. Formidling av tekster til barn og unge
  • Førsteamanuensis Birgitte Lerheim: Om mentorordningen i trosopplæringsreformen
  • Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen: Om trosopplæring i flerkulturelle og flerreligiøse kontekster
 • 12.30-13.00: Samtale
 • 13.00-14.00: Lunsj
 • 14.00-14.30: Professor Hallgeir Elstad: Et historisk blikk på dåpsopplæring og dannelse.
 • 14.30-15.15: Endre Fjellestad fra Helsetjenesteaksjonen: Verdier i spill! - makt og mening i New Public Management.
 • 15.30-16.15: Direktør og professor Marion Grau: Økoteologi i en målstyrt kirke.
 • 16.15-16.30: Oppsummering
 • 17.30: Bobler, mingling og kultur
 • 18.00: Middag (ta med egen drikke)  

     Åpent for taler, hilsener og diverse innslag!

 

Praktisk informasjon

 • Pris: 400,-   
 • Sted: Auditorium 40 Domus Theologica, Blindernveien 9
 • Påmeldingsfristen er ute. Påmelding med tydelig navn sendes praktikum (at) teologi.uio.no samtidig må seminaravgiften på kroner 400 innbetales til konto nummer 8276 01 00354. Innbetalingen merkes med navn på den /de som melder se på og "Jervellseminar 2016". Påmeldingen er gyldig når seminaravgiften er betalt.

Vi gleder oss til årets seminar og ønsker alle hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen Jervell- og alumnikomiteen
Merete Thomassen, Marit Skjeggestad, Inger Johanne Aas, Andreas Ihlang Berg, Hallgeir Elstad, Rigmor Smith-Gahrsen.

Publisert 15. feb. 2017 10:34 - Sist endret 15. feb. 2017 10:34