Jervell- og alumniseminar 2020: Det går bra til slutt? Avmakt, håp og forkynnelse

Årets Jervell- og alumniseminar vil naturligvis ble preget av korona-pandemien. Samtidig vil vi rette oppmerksomheten mot problemstillinger som ikke bare angår akkurat denne pandemien, men mot spørsmål prester alltid må forholde seg til: avmakten overfor lidelsen og døden, tilværelsens rammer og det kristne håpet.

Jacob Jervell. Foto

Jacob Jervell

Meld deg på/betal her!

Lidelse, sykdom og død er ikke noe som oppsto i forbindelse med dagens pandemi. Det har alltid vært en del av livets grunnvilkår. Teologien beskjeftiger seg i særlig grad med disse grunntemaene. Samtidig krever nye situasjoner nye måter å snakke om dette på. Under korona-pandemien har vi opplevd en digitalisering av gudstjenestelivet som savner sidestykke, og forkynnelsen og liturgien har blitt tilgjengelig på en ny måte.

Hvilke konsekvenser har dagens pandemien fått for kirke og teologi? Sier vi noe annet enn det vi sa før, eller sier vi det bare på en annen måte? Har gudsbildene blitt endret? Har håpet antatt en annen form? Blir bønnene bedt på samme måte? Alt dette, og mere til, vil vi sammen utforske på seminaret. Men vi skal også gå litt tilbake i tid. Pandemier er ikke noe nytt. Pandemier har kommet og gått til alle tider. Vi skal se nærmere på noen pandemier som kirken har vært igjennom i tidligere tider og spørre hvilke spor de har satt i kirken og i teologien. 

Sikter mot å gjennomføre seminaret fysisk

Vi sikter mot å gjennomføre seminaret fysisk, men det kan være at vi må sette et tak på antall deltagere, så meld dere på så snart som mulig. Det gjelder derfor å være først til mølla. Skulle det bli nødvendig, vil vi tilrettelegge for hel- eller halv-digitale løsninger.

Program for dagen

09.00 Kaffe og registrering
09:30 Introduksjon. Merete Thomassen
09:45 «Vår avmakt overfor døden.» Svein Aage Christoffersen
10:15

Erfaringsdeling fra prester under koronakrisen:

  • Andreas Fosby
  • Solveig Julie Mysen
  • Aud Irene Svartvasmo
  • Daniel Brändle.
11:15 Pause
11:30 «Det går ikke bra til slutt, men det finnes en vei videre.» Ingeborg Sommer
12:00 «Vår gravferdsliturgi. Motivene bak 2003 liturgien. Hva er reformbehovene nå?» Sevat Lappegard
12:30 Lunsj
13:30 «Bønnespråk og gudstjenesteliv i koronaens tid.» Merete Thomassen
14:00 «Pest og kolera. Eit historisk blikk på kyrkja sitt møte med epidemiar.» Hallgeir Elstad
14:30 «536: Pest og plage i historiens verste år. Men hva skjedde etterpå?» Christine Amadou
15:00 Pause med kaffe/frukt/kake
15:15 «Hva skal vi med eksegese og bibelforskning i krisetider?» Marianne Kartzow
15.45 – 16.30 Oppsummering og samtale
17:30 Middag

 

PÅMELDING

Påmelding skjer ved å betale seminaravgiften 400,- via Epay.

Klikk her for å betale/melde deg på!

Vel møtt!

Publisert 14. apr. 2020 15:14 - Sist endret 24. juni 2020 21:57