Martin Schwarz Lausten

Martin Schwarz Lausten er professor emeritus i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. Lausten har gjort et omfattende forskningsarbeid knyttet til jødenes situasjon i Danmark fra reformasjonen og til i dag.

Foto: Videnskabernes Selskab

Lausten ble født i 1938. Han er dansk teolog, og har vært knyttet til Københavns Universitet siden 1965. Der ble han docent i 1989 og professor i kirkehistorie i 1996. Sentralt i hans forskning står dansk kirkehistorie. Han har blant annet skrevet monografier om biskop Peder Palladius, om Christian 3.s forhold til kirken og om Christian 2. mellom paven og Luther.

I "De fromme og jøderne" (2000) og "Oplysning i kirke og synagoge" (2002) har han undersøkt forholdet mellom jøder og kristne i Danmark i pietismens tid og i opplysningstiden. I 1983 skrev han "Dansk Kirkehistorie", som kom i 3. utgave i 2004. "Jødesympati og jødehad i folkekirken" (2007) avslutter hans verk i seks bind om forholdet mellom folkekirken og jødene i Danmark siden reformasjonen. I "Tyrkerfrygt og tyrkerstat" (2010) redegjør Schwarz Lausten for den utbredte tyrkerfrykten blant danske teologer på 1500-tallet.

Kilde: www.denstoredanske.dk

Publisert 11. juni 2014 15:49 - Sist endret 17. okt. 2017 07:21