Program

Torsdag

09.00                         Kaffe og registrering

10.00 - 11.30             Første sesjon
                                  Martin Schwarz Lausten:
                                  Debatten om jøders tro, religionsfrihed og borgerret i
                                  Danmark (1814)
og på Eidsvoll (1814). Baggrund,
                                  hensigt og eftervirkninger.

11.30 - 13.00             Lunsj

13.00 - 14.30             Andre sesjon
                                  Marianne Bjelland Kartzow:
                                  "Evangeliets frihet": NT som "text of terror" eller dokument med
                                  frigjørende potensiale?

14.30 - 15.00             Kaffe

15.00 - 16.30             Tredje sesjon
                                  Helga Haugland Byfuglien:
                                  Hvor åpen er kirken? Utfordringer for en vidtfavnende folkekirke.

18.00                         Gudstjeneste i Kampen Kirke
                                  Preses Helga Haugland Byfuglien preker.

19.00                         Festmiddag i Kampen Menighetshus

 

Fredag

09.30                        Kaffe

10.00 - 12.30            Fjerde sesjon (sammen med RESA-alumni)
                                 Oddbjørn Leirvik, Trygve Wyller og Kristin Mile:
                                 Religion, verdier og menneskerettigheter: hvor leder
                                 grunnlovsendringene oss?

12.30                        Lunsj

 

 

Publisert 12. juni 2014 14:49 - Sist endret 22. aug. 2014 11:39