Marianne Bjelland Kartzow

Marianne Bjelland Kartzow begynte som professor i Det Nye Testamentet ved Det teologiske fakultet i 2012. Hun har sin utdanning fra TF, og har jobbet som prest i Sjømannskirken i Berlin.

Kartzow har i sin forskning vært særlig opptatt av å undersøke hvordan de nytestamentlige tekstene kan plasseres i sin sosial-historiske kontekst, og sammenhengen mellom tidlig kristne tekster og tekstenes samtid.

Samtidig er Kartzow opptatt av hvordan tekstene har blitt brukt og brukes for å skape identitet og sammenheng, og for å legitimere makt og posisjon. Hun er opptatt av å jobbe tverrfaglig, og har hentet vesentlige teoretiske impulser fra blant annet kjønnsforskning.

Les mer om Marianne Bjelland Kartzow.

Publisert 11. juni 2014 15:49