Aktuelt

Publisert 13. juli 2015 14:50

Vi søker 1-2 prosjektmedarbeidere / vitenskapelig assistent for et kortidsengasjement i august og september 2015 for å assistere REDO-prosjektet i å forberede og gjennomføre konferansen Aldri mer 22 juli?.

Omslagsbilde av tidsskriftet Kirke og kultur 2015/1
Publisert 16. apr. 2015 11:41

REDO-forsker Kjetil Hafstad skriver om enighet som skaper konflikt, og lar ytre seg med vold, etter angrepene på karikaturtegnerne i Paris.

Publisert 5. feb. 2015 13:45

Sidsel Undseth Bakke er ph.d.-kandidat i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger der hun arbeider med prosjektet Religion og minneprosesser i minnematerialet etter 22. juli. I mars kommer hun til Oslo hvor hun vil ha et gjesteopphold med forskerne i REDO-prosjektet.

Publisert 29. jan. 2015 13:50

REDO-prosjektet spør om rituell praksis kan påvirke endringer i samfunnet. Anders Behring Breiviks terrorangrep 22. juli 2011 fremprovoserte en rituell respons preget av samhold og kjærlighet. Den rituelle responsen på terrorhendelsene er utforsket via tradisjonelle metoder, og både rosetoget og medias dekning av minneseremonier er studert. Men hvordan utforske hvilken betydning terroren og responsen har hatt for demokrati og fellesskap i Norge?

Publisert 28. jan. 2015 09:45

REDOs forskning tar for seg rituell handling på ulike arenaer, og spør om rituell praksis kan påvirke endringer i samfunnet. Prosjektet har et særlig fokus er på miljø og klimaendringer, og to av REDOs forskere underviser denne våren i et studieemne som kombinerer perspektiver på ritualer og miljø med etnografiske og teologiske perspektiver på pilegrimsreiser.

Publisert 23. sep. 2014 12:22

Betydningen av 22. juli er REDO-prosjektets hovedcase. Forskerne har studert markeringer og seremonier, inter-religiøse begravelser, og rettsaken mot Anders Behring Breivik. I oktober inviterer de unge voksne i Oslo og omegn til en stor workshop, for slik å få forskningsdata til å besvare spørsmålene om hvilken betydning 22. juli har for dem, for samfunnet og for demokratiet.

Publisert 12. juni 2014 09:08

Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource er et forskningsprosjekt ved TF som ledes av professor Jone Salomonsen. Prosjektet undersøker blant annet ritualer og sosiale effekter av terroren 22. juli 2011. Den 20-23 oktober 2014 arrangeres en multiworkshop om «Betydningen av 22. juli» på DogA i Oslo. Workshopen retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år.

Publisert 19. mars 2014 10:07

I REDO-prosjektet forsker Graham Harvey på urfolksfestivaler, men han har også en interessant bakgrunn i religionsstudier, og ikke minst i arbeidet med "New animism". I et intervju med Albion Calling forteller han om sine interesser, og sitt nye prosjekt.

Publisert 17. mars 2014 09:17

REDOs andre workshop ble arrangert på Granavolden i Norge, i desember 2013. Målet var å jobbe med et av hovedspørsmålene i REDO: Hvordan kan ritualer påvirke sosial endring?

Publisert 13. mars 2014 15:50

Professor i sammenlignende religion, Sarah Pike, forsker på radikale miljøvernere i USA. I en artikkel i Aeon Magazine ser hun på motivasjonene til øko-aktivistene, og knytter dette til erfarte slektskapsrelasjoner til andre arter.