REDO workshop med Bruno Latour

Forskerne i REDO prosjektet samles i Frankrike i april 2015 for å arbeide med ritualer som instrument for å endre samfunn.

Bilde av Bruno Latour med hendene i kryss

Bruno Latour (Foto: Manuel Braun)

Ritualers effekt

Châteu de Rosay (Foto: chateauform.com)

Når REDO-prosjektet møtes til workshop i Frankrike fra 23.-26. april er det for å arbeide med følgende spørsmål: Er ritualer et instrument for samfunnsendring? Er de ritualer og rituelle praksiser vi studerer effektive, og hva innebærer dette? Hvilke typer effekt på samfunnet kan vi forvente at disse praksisene skal ha? Hvordan kan vi undersøke hvorvidt de faktisk genererer effektiv endring?

 

Workshop med Bruno Latour

Bruno Latour, og en gruppe andre lokale forskere (Gregory Delaplace, Emma Gobin, Marika Moisseeff, Ann-Christine Taylor), vil delta i workshopen.

Som en del av forberedelsene til samlingen i Frankrike har REDO-forskerne skrevet utkast til artikler og/eller bøker i henhold til REDOs publiseringsplan. Bruno Latour er blant dem som vil gi sin respons til disse.

 

Jone Salomonsen (UiO)

 

- Professor i REDO-prosjektet Michael Houseman (EPHE) har forberedt og er vertskap for denne workshopen i Frankrike og vi gleder oss veldig. Særlig spennende er det for REDO å få muligheten til å samarbeide med Bruno Latour og andre forskere fra Paris-miljøet, sier prosjektleder Jone Salomonsen.

 

Workshopen finner sted på EPHE i Paris og på Château de Rosary i Normandie. Det vil i tillegg bli avholdt en egen metode-workshop for REDO-forskerne.

Gitte Buch-Hansen (Foto: tf.uio.no)

 

- De fleste av REDO-projektets forskere står nå ved avslutningen av feltarbeid, med alle de spørsmål og utfordringer av metode og teori, som det reiser. Det gir en helt annen grunn under våre diskusjoner. Med vårt seminar i Frankrike får vi mulighet for at begynte at samle trådene. At vi også har Bruno Latour med i dette arbeidet vil uunngåelig kvalifisere våre diskusjoner, sier Gitte Buch-Hansen.

 

Interdisiplinært fokus

De praksisene som studeres i REDOs individuelle forskningsprosjekter er ulike. Her finnes blant annet pilgrimsferder, festivaler, miljøaktivisme, innovativ nattverdsfeiring i flerkulturelle kirker, rituell dans, Occupy-bevegelsen, økoturisme, responser etter terrorangrep, og mer.

Michael Houseman

I tillegg arbeider REDOs forskerne innen ulike forskningstradisjoner og disipliner som til eksempel religionsstudier, historie, antropologi, filosofi, teologi, statsvitenskap, og flere.

- Vi forventer signifikante forskjeller på hvordan vi i prosjektet nærmer oss spørsmålene om ritualer og samfunnseffekt på. Ved å aktivt løfte disse forskjellene inn i samtaler og debatt ønsker vi å arbeide frem en bedre forståelse av de konseptuelle, metodiske og empiriske fordelene og ulempene ved våre innsteg, sier Michael Houseman.

 

 

 

Hashtag: #redoproject

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource (REDO)

 

REDO på Facebook

REDO på Twitter

 

 

Emneord: REDO project, Bruno Latour, Jone Salomonsen, Michael Houseman
Publisert 17. apr. 2015 11:40 - Sist endret 21. des. 2020 14:16