2014

Publisert 23. sep. 2014 12:22

Betydningen av 22. juli er REDO-prosjektets hovedcase. Forskerne har studert markeringer og seremonier, inter-religiøse begravelser, og rettsaken mot Anders Behring Breivik. I oktober inviterer de unge voksne i Oslo og omegn til en stor workshop, for slik å få forskningsdata til å besvare spørsmålene om hvilken betydning 22. juli har for dem, for samfunnet og for demokratiet.

Publisert 17. sep. 2014 19:21

PluRel (Religion i pluralistiske samfunn) er et tverrfakultært forskernettverk ved Universitetet i Oslo. På deres blogg formidler de ny forskning, og her kan du lese et nytt essay av REDO-forsker Jens Kreinath

Publisert 17. juni 2014 10:59

AAR - the American Academy of Religion - arrangerer sin årlige konferanse i San Diego 22.-24. november. Forskerne i REDO-prosjektet bidrar med 12 papers, samt som respondenter og panelverter.

Publisert 12. juni 2014 09:08

Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource er et forskningsprosjekt ved TF som ledes av professor Jone Salomonsen. Prosjektet undersøker blant annet ritualer og sosiale effekter av terroren 22. juli 2011. Den 20-23 oktober 2014 arrangeres en multiworkshop om «Betydningen av 22. juli» på DogA i Oslo. Workshopen retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år.

Publisert 11. juni 2014 09:25

5. juni ga Jens Kreinath gjesteforelesningen "Interrituality and the Economies of Religious Exchange: A New Approach to the Study of Interreligious Encounters in Turkey and the Middle East"

Publisert 6. juni 2014 09:17

Mandag 26. mai arrangerte REDO et seminar med temaene ritualer og offer. I løpet av seminaret ble det vist to etnografiske filmer, Jens Kreinath holdt en forelesning, og Bruce Kapferer responderte. Her kan du lytte til Kreinaths forelesning.

Publisert 30. mai 2014 10:35

I sammenheng med Associate Professor i teologi ved the Church Divinity School of the Pasific, Graduate Theological Union, Marion Grau sitt gjesteopphold ved teologisk fakultet tilbyr REDO emnet "Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization"

Publisert 13. mai 2014 12:00

Høsten 2014 kommer teolog Marion Grau til Det teologiske fakultet som gjesteforsker

Publisert 24. mars 2014 09:16

Paul-François Tremlett forsker på Occupy-bevegelsen i REDO-prosjektet. Han har gjort feltarbeid i Hong Kong, og snakker om dette i en podcast fra Open University sitt OpenSpace seminar.

Publisert 19. mars 2014 10:07

I REDO-prosjektet forsker Graham Harvey på urfolksfestivaler, men han har også en interessant bakgrunn i religionsstudier, og ikke minst i arbeidet med "New animism". I et intervju med Albion Calling forteller han om sine interesser, og sitt nye prosjekt.

Publisert 17. mars 2014 09:17

REDOs andre workshop ble arrangert på Granavolden i Norge, i desember 2013. Målet var å jobbe med et av hovedspørsmålene i REDO: Hvordan kan ritualer påvirke sosial endring?

Publisert 13. mars 2014 15:50

Professor i sammenlignende religion, Sarah Pike, forsker på radikale miljøvernere i USA. I en artikkel i Aeon Magazine ser hun på motivasjonene til øko-aktivistene, og knytter dette til erfarte slektskapsrelasjoner til andre arter.

Publisert 4. mars 2014 14:37

8.-11. april 2013 møttes forskningsgruppen REDO for sin første faglige workshop.

13 forskere og 3 doktorgradsstipendiater møttes ved University of Kwa-Zulu Natal, Pietermaritzburg i Sør Afrika.

Publisert 25. feb. 2014 15:39

Dette vårsemesteret kommer Jens Kreinath til Det teologiske fakultet som gjesteforsker, hvor han vil arbeide med REDO.

Publisert 24. feb. 2014 09:37

Et TF-ledet prosjekt om kulturelle og religiøse ritualer er tildelt støtte fra Forskningsrådet. Dermed sparkes et storstilt tverrfaglig forskningsprosjekt i gang.