REDO søker 1-2 prosjektmedarbeidere og 8 frivillige forskningsassistenter til avvikling av deltagerbasert forskningsprosjekt oktober 2014

Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource er et forskningsprosjekt ved TF som ledes av professor Jone Salomonsen. Prosjektet undersøker blant annet ritualer og sosiale effekter av terroren 22. juli 2011. Den 20-23 oktober 2014 arrangeres en multiworkshop om «Betydningen av 22. juli» på DogA i Oslo. Workshopen retter seg mot unge voksne mellom 18-30 år.

Odd Andersen/AFP/NTB Scanpix

1-2 prosjektmedarbeidere

Vi søker 1-2 prosjektmedarbeidere for et kortidsengasjement i september og oktober 2014 som kan assistere REDO-prosjektet i å forberede og gjennomføre denne workshopen.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjon og markedsføring: Utvikling av nettside for prosjektet, sosiale medier, etc.
 • Bidra til rekruttering av deltagere
 • Forefallende praktisk arbeid
 • Praktiske bidrag i avvikling av workshop uke 44, i samarbeid med 8 frivillige
 • Bidra i fokusgruppeavvikling i forkant av workshop
 • Arbeid med systematisering av forskningsmaterialet fra workshop i etterkant

Arbeidstid og lønn

 • Etter avtale

Du får:

 • Bidra i et spennende forskningsprosjekt, med bruk av innovative empiriske metoder
 • Øvelse i kvalitative metoder (fokusgruppe/samtale)
 • Være del av et kompetent forskerteam
 • Erfaring i prosjekt- og kommunikasjonsarbeid

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med arbeid med nettsider og sosiale medier
 • Har bredt kontaktfelt blant unge mellom 18-30
 • Er interessert i etnografisk metode
 • Er interessert i betydningen av 22. juli og tematikken ritualer og demokrati
 • Er engasjert og utadvendt, samarbeidsvillig og glad i å jobbe i team.

 

Søknadsfrist er 20. august – men søk gjerne før. Vi gjennomfører samtaler med interesserte søkere fortløpende, og senest i uke 35.

Søknad sendes til prosjektsekretær Mari Lilleslåtten: mari.lilleslatten@teologi.uio.no. Lilleslåtten kan også kontaktes for spørsmål om stillingen(e) på tlf. 22850345 eller 99274535.

 

 

8 frivillige forskningsassistenter

Vi søker 8 studenter på høyere grad (masternivå) som kan tenkes seg å arbeide som frivillige forskningsassistenter i 4-5 dager i denne perioden for å hjelpe oss å avvikle workshopen. Arrangementet finner sted på ettermiddagene/tidlig kveld.

Arbeidsoppgaver

 • Noen forberedelser av workshop på DogA
 • Ansvar for avvikling av ulike stasjoner mellom kl. 17-21 under selve workshopen (fasilitere diskusjoner, dokumentere resultater etc.)
 • Bidra til å rekruttere deltagere i forkant
 • Forefallende arbeid under avviklingen av workshopen

Arbeidstid

 • Uke 42: infomøte 2 timer én kveld
 • Uke 42: opplæring til forskningsassistentoppgaven noen timer i helgen 18-19 okt
 • Uke 43: forskningsassistent ca. 5 timer pr. dag 20-23 okt + noen timer 24 eller 25 okt

Du får:

 • Bidra i et spennende forskningsprosjekt, med bruk av innovative empiriske metoder
 • Øvelse i kvalitative metoder (fokusgruppe/samtale)
 • Være del av et kompetent forskerteam
 • En uttalelse i ettertid – en god referanse til CV

Vi søker deg som er:

 • interessert i etnografiske/empiriske metoder, eller i dialog
 • interessert i betydningen av 22. juli
 • interessert i tematikken ritualer og demokrati
 • glad i å jobbe i team
 • engasjert, utadvendt og positiv

Søknadsfrist er 20. august – men søk gjerne før. Vi gjennomfører samtaler med interesserte søkere fortløpende, og senest i uke 35.

Kortfattet søknad sendes til prosjektsekretær Mari Lilleslåtten: mari.lilleslatten@teologi.uio.no. Lilleslåtten kan også kontaktes for spørsmål på tlf. 22850345 eller 99274535.

 

Publisert 12. juni 2014 09:08 - Sist endret 15. okt. 2014 10:06