2015

Publisert 13. juli 2015 14:50

Vi søker 1-2 prosjektmedarbeidere / vitenskapelig assistent for et kortidsengasjement i august og september 2015 for å assistere REDO-prosjektet i å forberede og gjennomføre konferansen Aldri mer 22 juli?.

Publisert 5. feb. 2015 13:45

Sidsel Undseth Bakke er ph.d.-kandidat i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger der hun arbeider med prosjektet Religion og minneprosesser i minnematerialet etter 22. juli. I mars kommer hun til Oslo hvor hun vil ha et gjesteopphold med forskerne i REDO-prosjektet.

Publisert 29. jan. 2015 13:50

REDO-prosjektet spør om rituell praksis kan påvirke endringer i samfunnet. Anders Behring Breiviks terrorangrep 22. juli 2011 fremprovoserte en rituell respons preget av samhold og kjærlighet. Den rituelle responsen på terrorhendelsene er utforsket via tradisjonelle metoder, og både rosetoget og medias dekning av minneseremonier er studert. Men hvordan utforske hvilken betydning terroren og responsen har hatt for demokrati og fellesskap i Norge?

Publisert 28. jan. 2015 09:45

REDOs forskning tar for seg rituell handling på ulike arenaer, og spør om rituell praksis kan påvirke endringer i samfunnet. Prosjektet har et særlig fokus er på miljø og klimaendringer, og to av REDOs forskere underviser denne våren i et studieemne som kombinerer perspektiver på ritualer og miljø med etnografiske og teologiske perspektiver på pilegrimsreiser.