REDO tilbyr nytt studieemne med Sarah Pike og Marion Grau om ritualer, pilegrimsvandring og miljø.

REDOs forskning tar for seg rituell handling på ulike arenaer, og spør om rituell praksis kan påvirke endringer i samfunnet. Prosjektet har et særlig fokus er på miljø og klimaendringer, og to av REDOs forskere underviser denne våren i et studieemne som kombinerer perspektiver på ritualer og miljø med etnografiske og teologiske perspektiver på pilegrimsreiser.

Professor Sarah Pike

I mars og april kan studenter på bachelor- og masternivå ved Universitetet i Oslo få innsikt i REDOs forskning, og kombinere perspektiver fra teologi, antropologi og religionsstudier i studieemnet Ritual, Pilgrimage and Environmentalism. Miljø og klima er mer aktuelt enn noen gang, og inkluderes som et viktig tema i undervisningen.

Sarah Pike tar med seg innsikter fra sin egen forskning til faget. Hun er professor i komparative religionsstudier på California State University i Chico, hvor hun leder humaniorasenteret. Hun har gjennom mange år forsket på nypaganisme, New Age-religion og ritualer. Hun har skrevet om moderne ritualer på Burning Man festivalen, om sosiale bevegelser og om ungdom og religion.

Hennes nåværende forskningsinteresser omhandler miljøvern, ritualer og ungdom. Pikes REDO-prosjekt tar for seg radikale miljøvernere i USA, og gjennom feltstudier hos den radikale miljøvernsgruppa Earth First! og dyrevernsforkjempere, undersøker hun hva som får «vanlige» amerikanske ungdommer til å risikere straff og stigmatisering for miljøet og dyrs rettigheter. Protestritualer og overgangsritualer er del av hennes fokus.

 

Førsteamanuensis Marion Grau skal undervise i emnet Ritual, Pilgrimage and Environmentalism.

Marion Grau er førsteamanuensis ved Graduate Theological Union i Berkeley, USA. Hun er teolog, med forskningsinteresser innen kjønn og postkolonial teori, konstruktiv teologi og økologi.

Grau har studert pilegrimsvandring de siste årene, og i REDO-prosjektet gjør hun en etnografisk studie av pilegrimsvandringer til Nidaros i Norge.

Sarah Pike er hovedlærer for emnet og Marion Grau vil holde to av forelesningene. Tema for forelesningene er ritualteori, pilegrimsreiser gjennom historien og i dag, og relasjoner til økofilosofi og antropologiske perspektiver på natur.

På leselisten står pilegrimsstudier fra ulike religioner og ritualteoretikere som Victor Turner og Ronald Grimes. Catherine Kellers Aasta Hansteen Lecture fra 2014 er også å finne på leselisten, sammen med andre teoretikere som tar opp forståelser av natur, som Karen Barad og Bruno Latour.

Emnet er åpent for bachelor- og masterstudenter ved Det teologiske fakultet, og andre bachelorstudenter og enkeltemnestudenter med relevant fagbakgrunn. Det er fortsatt noen ledige plasser.

Finn informasjon om oppmelding.

Første undervisningsdag er 2. mars.

Publisert 28. jan. 2015 09:45 - Sist endret 28. jan. 2015 09:45