REDO tilbyr et nytt studieemne om pilegrimsvandring høsten 2014

I sammenheng med Associate Professor i teologi ved the Church Divinity School of the Pasific, Graduate Theological Union, Marion Grau sitt gjesteopphold ved teologisk fakultet tilbyr REDO emnet "Tracing Global Religious Movements: Mission, Pilgrimage, and Ritualization"

Emnet er basert på Marion Graus forskning i REDO-prosjektet, hvor hun ser på den nyvunne populariteten til pilegrimsvandringer i Norge, med fokus på vandringene til Nidaros og Selja. Emnet tar for seg pilegrimsvandring i både nåtidig og historisk perspektiv, og inkluderer antropologiske perspektiver på ritualer og relasjonen menneske/natur i forståelsen av fenomenet.

Informasjon om emnet og mulighet for registrering finnes her.

Emnet vil også tilbys som etter- og videreutdanning. 

Første forelesning er en åpen gjesteforelesning på Det teologiske fakultet 27. august: : “Pilgrimage to Nidaros and Selje: A ‘Nordic’ Model for Moving Across Land and Sea”

 

Emnet er avlyst høstsemesteret 2014. Det arbeides med et nytt tilbud vårsemesteret 2015.

Publisert 30. mai 2014 10:35 - Sist endret 6. juni 2016 14:59