Jone Gro Salomonsen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Jone Gro Salomonsen
English version of this page
Telefon +47 22850373
Rom M 108
Treffetider Mobil 92253084
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

I 2008 produserte jeg min første etnografiske film sammen med filmskaper Jerome Alary, "UMEMULO - Animal Sacrifice, Human Rites, and AIDS in South Africa" (32 min)

Etnografisk kompetanse regioner: USA, Sør Afrika, Norge

Undervisning

Bakgrunn

Jone Salomonsen tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1986. Siden 1989 har hun vært ansatt ved Det teologiske fakultet som stipendiat og post.doc (i to perioder) og fra 2005 som professor. I 1997 ble Salomonsen dr. theol. på et tverrfaglig arbeid (sosialantropologi og teologi) om feministisk neopaganisme/Wicca i USA og som i 2002 ble utgitt som bok, "Enchanted Feminism. Ritual, Gender and Divinity among the Reclaiming Witches of San Francisco" (Routledge).

Salomonsen har mellomfag i sosialantropologi, og tok doktorgradsutdanningen sin parallelt ved Det teologiske fakultet og på Sosialantropologisk Institutt ved UiO med prof. Svein Aage Christoffersen og prof. Eduardo Archetti som veiledere. I mesteparten av sin forskning har Salomonsen arbeidet med etnografi som metode og fortsetter å integrere de to fagfeltene.

Parallelt med studiene og fram til 1989 har Salomonsen arbeidet som journalist i henholdsvis Vårt Land, NRK-Radio og NRK-TV. Hun var manusutvikler og programleder for 5 lengre dokumentarprogram for NRK-TV i perioden 1986-88: 2 program om New Age og 3 om Islam i Norge.

I studietiden var Salomonsen aktiv i studentpolitikk, og satt som leder av Norsk Studentunion in 1981-82. Hun var den andre kvinnen som ble valgt til dette vervet etter Gerd-Liv Valla.

Emneord: Kjønn og religion, Systematisk teologi, Ritualstudier, Liturgiske studier, Kontekstuell teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi

Publikasjoner

 • Salomonsen, Jone (2020). The ritual power of the weak: Democracy and public responses to the 22 July 2011 terrorist attacks on Norway, In  Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-3501-2301-4.  Kapittel 8.  s 143 - 161
 • Salomonsen, Jone (2017). "Det som Gud skapte mest likt sitt bilde". Totalitær livstolkning og teologisk respons, I:  Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-880-7.  Kapittel 9.  s 185 - 212
 • Salomonsen, Jone (2016). Sharing the Theological Hopes of First Wave (Suffrage) Feminists. Journal of The European Society of Women in Theological Research.  ISSN 1783-2454.  24, s 179- 188 . doi: 10.2143/ESWTR.24.0.3170033
 • Salomonsen, Jone (2015). Graced Life After All? Terrorism and Theology on July 22, 2011. Dialog.  ISSN 0012-2033.  54(3), s 249- 259 . doi: 10.1111/dial.12186
 • Salomonsen, Jone (2015). Graced Life After All? Terrorism and Theology on July 22, 2011. Dialog.  ISSN 0012-2033.  54(3), s 249- 259 . doi: 10.1111/dial.12186
 • Salomonsen, Jone (2015). Uten Feminismen, ingen kvinneprest. Kritisk forum for praktisk teologi.  ISSN 0106-6749.  (142), s 13- 25
 • Salomonsen, Jone (2014). The Affective Work of (Non)Ritual for HIV Positive Women, South Africa. Journal of Ritual Studies.  ISSN 0890-1112.  28(2), s 9- 22
 • Salomonsen, Jone (2013). Stemmerettsfeminisme, slaveri og teologisk hukommelse. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (2), s 103- 119
 • Salomonsen, Jone (2011). Elementær feministisk teologi, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Kap 13.  s 284 - 300
 • Salomonsen, Jone (2011). Kjærlighet og kirke. Om presterollen og Ingrid Bjerkås' virke, I: Bjørg Kjersti Myren & Hanne Beate Stenvaag (red.),  Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Verbum.  ISBN 9788254311820.  kap 3.  s 84 - 100
 • Salomonsen, Jone & Roalkvam, Sidsel (2010). Making Strong. Women, Aids and Rites of Protection/Alteration. Journal of Constructive Theology.  ISSN 1025-5648.  2(16), s 25- 47
 • Salomonsen, Jone (2009). Shielding Girls at Risk of AIDS by Intertwining Zulu and Christian Ritual Heritage, In Neville Richardson (ed.),  Broken Bodies and Healing Communities, faith-based responses to HIV and AIDS in South African township.  Cluster Publications Pietermaritzburg.  ISBN 9781875053827.  Kap 2.  s 17 - 38
 • Salomonsen, Jone (2009). The Power and Ambiguity of Symbols: Contemporary Religion and the Search for a Feminine Divine, In Lene Sjørup (ed.),  Pieties and Gender.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004178267.  Kap 10.  s 230 - 265
 • Salomonsen, Jone (2009). Witches' Initiation - A Feminist Cultural Therapeutic?, In Jim Lewis (ed.),  Handbook in Contemporary Paganism.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004163737.  kap 20.  s 450 - 475
 • Salomonsen, Jone (2008). From Africa to the Americas and Back: Ritual Transport and Transformation at the Crossroads Between Indigenous and Christian Worship, In Sturla Johan Stålsett (ed.),  Religion in a Globalised Age. Transfers and Transformations, Integration and Resistance.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-480-9.  4.  s 57 - 80

Se alle arbeider i Cristin

 • Pike, Sarah; Salomonsen, Jone & Tremlett, Paul-Francois (ed.) (2020). Ritual and democracy : protests, publics and performances. Equinox Publishing.  ISBN 9781781799758.  175 s.
 • Salomonsen, Jone; Pike, Sarah; Harvey, Graham & Houseman, Michael (2020). Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource. Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-3501-2301-4.  249 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild; Jensen, Roger & Clemet, Kristin (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  447 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Salomonsen, Jone; Harvey, Graham; Pike, Sarah & Houseman, Michael (2020). Introduction, In  Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource.  Bloomsbury Academic.  ISBN 978-1-3501-2301-4.  Introduction.  s 1 - 14
 • Salomonsen, Jone; Pike, Sarah & Tremlett, Paul-Francois (2020). Introduction, In Sarah Pike; Jone Salomonsen & Paul-Francois Tremlett (ed.),  Ritual and democracy : protests, publics and performances.  Equinox Publishing.  ISBN 9781781799758.  Introduction.  s 1 - 8
 • Salomonsen, Jone (2017). A Clearing in the Forest of Democracy? July 22 ritual commemoration and the quest for a pre-political social bond.
 • Salomonsen, Jone (2017). Between Breivik and Trump: Can ritual save democracy?.
 • Salomonsen, Jone (2017). Død, sorg og minne som overgangsrite. Fra Domkirken og Utøya etter 22 juli.
 • Salomonsen, Jone (2017). Ecclesiologies of Religion. Response to Cheryl Peterson: Starting with the Spirit: A Lutheran Ecclesiology of Resistance.
 • Salomonsen, Jone (2017). Elusive rituality. A clearing in the forest of democracy and the quest for a pre-political social bond after Oslo terrorist attacks July 22, 2011. REFORMING PRACTICES DURING CRISIS. THE CASE OF JULY 22, 2011.
 • Salomonsen, Jone (2017, 01. mars). "Gud holder seg ikke med slaver". 500 tegn fra 50 kvinner om Reformasjonen2017. [Internett].  Nettsiden til Den norke kirken.
 • Salomonsen, Jone (2017). Hvordan skal biskoper utpekes? Intervju og debattinnlegg.
 • Salomonsen, Jone (2017). Luther Effects? Woman as wessel, identity or subject?.
 • Salomonsen, Jone (2017). Muren "America First". Foredrag til debattmøte Litteraturhuset. Arr. Univ of Oslo.
 • Salomonsen, Jone (ed.) (2017). REDO project final conference webpage, Soria Moria 22.02.2017-25.02.2017 with full program. Faculty of Theology, University of Oslo.
 • Salomonsen, Jone (2017). REDO project webpage, Faculty of Theology, University of Oslo. Vis sammendrag
 • Salomonsen, Jone (2017). Ritualenes betydning for individ og samfunn. 22 juli som case.
 • Salomonsen, Jone (2017). Ritualers funksjon for individ, gruppe og samfunn.
 • Salomonsen, Jone (2017). Woman as TreeBuilding. Luther's concept of 'woman' in Magnificat and Lectures on Genesis.
 • Salomonsen, Jone; Høeg, Ida Marie & Døving, Cora Alexa (2017). Are certain ritual forms generative of certain experiences ans modes of (democratic) sensibilities? Facts, analysis and critique of the Post-22 July Charette experiemnts at DogA and Skiringssal.
 • Salomonsen, Jone & Knutson, Emili (2017, 08. mars). I tog for forfulgte kvinner.  Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Myrtveit, Aase Cathrine (2017, 29. mars). Kjønn og religion. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Salomonsen, Jone & Ottersen, Roald-Einar (2017, 10. oktober). Teologen - om tro og tvil. Intervju av menighetsrådsmedlem Røa menighet. [Fagblad].  Kirkebladet for Røa og Sørkedalen sogn.
 • Salomonsen, Jone & Pike, Sarah (2017). Presence and Absence at the Steilneset Witchcraft Memorial, Vardø, Norway.
 • Salomonsen, Jone; Pike, Sarah; Ivakhiv, Adrian J. & Joy, Morny (2017). Ritual, Commemoration and Sacred Landscapes.
 • Salomonsen, Jone & Tjellaug, Ane Bamle (2017, 09. november). Skal en biskop velges eller tilsettes?.  Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Tollersrud, Emma (2017, 10. mars). Stakkars studentene.  Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone & Arne, Guttormsen (2016, 08. oktober). Fra rosehav til ubrukt compost: Hvem har makt til å endre ritualer?.  Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Skatvedt, Kaja (2016, 03. juni). Imam vil gi islam et kvinnelig ansikt: Kampen for å forkynne Guds ord.  Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Tjellaug, Ane Bamle (2015, 02. oktober). Elleve kvinner konfirmeres - en lagerhall blir til Eden.  Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Gilje, Caroline Teinum (2014, 20. mars). Kristentoppene som ble felt av makt, sex og rud.  Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone (2013). Kristendom, paganisme og kvinnefiendskap, I: Anders Ravik Jupskås & Anders Ravik Jupskås (red.),  Akademiske perspektiver på 22. juli.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788232101313.  17.
 • Salomonsen, Jone (2013). Kultur er ikke religion. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2013). Skal folket få styre?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone & Stene, Valborg Orset (2013). Leder: 100 år med stemmerett og feministteologi. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (2), s 67- 69
 • Førde, Kristin Engh & Salomonsen, Jone (2012, 25. januar). Med Odin for Europa. [Internett].  Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Salomonsen, Jone (2012). 1 % innenfor og 99 % utenfor? Hva er en folkekirke. Kristen og progressiv blogg.
 • Salomonsen, Jone (2012). Cross-Atlantic Theology and Gender.
 • Salomonsen, Jone (2012). De dødes dag. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2012). Etter 22. juli: Kjønn, paganisme og kristendom.
 • Salomonsen, Jone (2012, 13. januar). Jomfruen og den unge kvinnen.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Salomonsen, Jone (2012). Massacre and Media in Oslo 22 July, 2011.
 • Salomonsen, Jone (2012). Mine feltarbeid.
 • Salomonsen, Jone (2012). Occupy Paganism. Feministisk økopaganisme, høyreradikal ærespaganisme og ønsket om politisk effekt.
 • Salomonsen, Jone (2012). Offeret i Newtown. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 3
 • Salomonsen, Jone (2012). Oslo 22 July 2011: Terrorist Religion.
 • Salomonsen, Jone (2012). Ritualer for makt og avmakt.
 • Salomonsen, Jone (2012). Sacrifice and terrorism in Oslo 22 July 2011.
 • Salomonsen, Jone (2012). Sacrifice og kjønn.
 • Salomonsen, Jone (2012). Terrorist Religion.
 • Salomonsen, Jone (2012). Terroristens utopi. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2012). Umemulo. Animal sacrifice and rites (of passage) in the context of Aids, DVD presentation,.
 • Salomonsen, Jone (2011). Elemental Theology and Feminist Earth Practices. Vis sammendrag
 • Salomonsen, Jone (2011). Emotion and Affect. Ritual Bonding in Bodymapping.
 • Salomonsen, Jone (2011). Invited response to Paula Frederikson.
 • Salomonsen, Jone (2011). Kristendom, paganisme og kvinnefiendsskap.
 • Salomonsen, Jone (2011). Likestilling som feministteologi.
 • Salomonsen, Jone (2011). Nordic Feminists Tuning Luther.
 • Salomonsen, Jone (2011). Ritualizing in a world at risk.
 • Salomonsen, Jone (2011, 11. november). Terroristens religionsprosjekt.  Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone (2011). Terroristens religionsprosjekt. 22. juli-terroren og høyreradikale grupper på rask fremmarsj krever større oppmerksomhet rundt bruk og misbruk av begrepet paganisme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Salomonsen, Jone (2011). Truth and method colloqium. Vis sammendrag
 • Salomonsen, Jone (2011). Uten feminismen, ingen kvinneprest.
 • Salomonsen, Jone (2010). Innledning til filmen The Devils Playground og plenumsdebatt etter film.
 • Salomonsen, Jone (2010). "Jeg elsker deg". Einar Gelius får som ventet ikke mye applaus for sitt prosjekt. Men hva er egentlig så galt med det han gjør?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Salomonsen, Jone (2010). Making Strong. Women, Ritual and Aids.
 • Salomonsen, Jone (2010, 01. november). Sex i bibelen.  Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone (2010). UMEMULO and The Gender of Sacrifice. Vis sammendrag
 • Salomonsen, Jone (2010). Women/ Talking Back to AIDS and Religion.
 • Salomonsen, Jone (2009). Baksnakk: Jesus Christ Superstar.
 • Salomonsen, Jone (2009). Feminist Paganism in the West - why and what?.
 • Salomonsen, Jone (2009). Om ritualer og riteteori.
 • Salomonsen, Jone (2009, 18. november). Oppsetningen av Jesus Christ SUperstar. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Salomonsen, Jone (2009). Overgangsritualer i kristendommmen.
 • Salomonsen, Jone (2009). UMEMULO 2005: A Girl's Rite of Passage in the Context of Aids, South Africa. An ethnographic film.
 • Salomonsen, Jone (2009). UMEMULO: Animal Sacrifice, Human Rites and AIDS in South Africa.
 • Salomonsen, Jone (2009). UMEMULO: Animal Sacrifice, Human Rites, and Aids in South Africa.
 • Salomonsen, Jone (2009). Umemulo. A girls rite of passage in South Africa.
 • Salomonsen, Jone (2008, 02. desember). Afrika, religion og Aids.  Apollon.
 • Salomonsen, Jone (2008). Displaying fecundity, constructing virginity: sacrifice, food and rites of protection.
 • Salomonsen, Jone (2008). Implementing HIV University in Mpophomeni.
 • Salomonsen, Jone (2008). Kongens datter, kirken og relgionsbegrepet, I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  kap 10.
 • Salomonsen, Jone (2008). Kropp og liturgi.
 • Salomonsen, Jone (2008, 21. oktober). Muma - flerkulturelt magasin på NRK Østlandssendingen. [Radio].  NRK.
 • Salomonsen, Jone (2008, 07. mai). NRK2, God kveld, Om konfirmasjon,. [TV].  NRK 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:00 - Sist endret 5. nov. 2020 15:09

Prosjekter

 • Festivity and Ritual i Complex Societies (PLUREL prosjekt UiO)
 • Ritualizing in a World at Risk (LEVE prosjekt UiO)
 • The Denial of Ritual (UiO-internasjonalt)

Forskergrupper