Jone Gro Salomonsen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Jone Gro Salomonsen
English version of this page
Telefon +47 22850373
Mobiltelefon +47 92253084
Rom M 108
Treffetider Mobil 92253084
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

I 2008 produserte jeg min første etnografiske film sammen med filmskaper Jerome Alary, "UMEMULO - Animal Sacrifice, Human Rites, and AIDS in South Africa" (32 min)

Etnografisk kompetanse regioner: USA, Sør Afrika, Norge

Undervisning

Bakgrunn

Jone Salomonsen tok teologisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1986. Siden 1989 har hun vært ansatt ved Det teologiske fakultet som stipendiat og post.doc (i to perioder) og fra 2005 som professor. I 1997 ble Salomonsen dr. theol. på et tverrfaglig arbeid (sosialantropologi og teologi) om feministisk neopaganisme/Wicca i USA og som i 2002 ble utgitt som bok, "Enchanted Feminism. Ritual, Gender and Divinity among the Reclaiming Witches of San Francisco" (Routledge).

Salomonsen har mellomfag i sosialantropologi, og tok doktorgradsutdanningen sin parallelt ved Det teologiske fakultet og på Sosialantropologisk Institutt ved UiO med prof. Svein Aage Christoffersen og prof. Eduardo Archetti som veiledere. I mesteparten av sin forskning har Salomonsen arbeidet med etnografi som metode og fortsetter å integrere de to fagfeltene.

Parallelt med studiene og fram til 1989 har Salomonsen arbeidet som journalist i henholdsvis Vårt Land, NRK-Radio og NRK-TV. Hun var manusutvikler og programleder for 5 lengre dokumentarprogram for NRK-TV i perioden 1986-88: 2 program om New Age og 3 om Islam i Norge.

I studietiden var Salomonsen aktiv i studentpolitikk, og satt som leder av Norsk Studentunion in 1981-82. Hun var den andre kvinnen som ble valgt til dette vervet etter Gerd-Liv Valla.

Emneord: Kjønn og religion, Systematisk teologi, Ritualstudier, Liturgiske studier, Kontekstuell teologi, Hermeneutikk, Religionsfilosofi

Publikasjoner

 • Salomonsen, Jone (2021). Norwegian memorial work after July 22, 2011. Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 15(3), s. 75–95. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salomonsen, Jone (2021). The “Old Testaments” of the peoples. Grundtvig's discernment of life's true order (human first, Christian next) and its relevance for the new eco-recognition of ancestral bonds in time and space. Dialog. ISSN 0012-2033. 60(2). doi: 10.1111/dial.12677. Fulltekst i vitenarkiv
 • Salomonsen, Jone (2021). Towards a New 1933? The Fascist Labor of the Extreme and Radical right. Dialog. ISSN 0012-2033. 60(2), s. 220–227. doi: 10.1111/dial.12652.
 • Salomonsen, Jone (2020). The ritual power of the weak: Democracy and public responses to the 22 July 2011 terrorist attacks on Norway, Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3501-2301-4. s. 143–161.
 • Salomonsen, Jone (2017). "Det som Gud skapte mest likt sitt bilde". Totalitær livstolkning og teologisk respons, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 185–212.
 • Salomonsen, Jone (2016). Sharing the Theological Hopes of First Wave (Suffrage) Feminists. Journal of the European Society of Women in Theological Research. ISSN 1783-2454. 24, s. 179–188. doi: 10.2143/ESWTR.24.0.3170033.
 • Salomonsen, Jone (2015). Graced Life After All? Terrorism and Theology on July 22, 2011. Dialog. ISSN 0012-2033. 54(3), s. 249–259. doi: 10.1111/dial.12186.
 • Salomonsen, Jone (2015). Uten Feminismen, ingen kvinneprest. Kritisk forum for praktisk teologi. ISSN 0106-6749. s. 13–25.
 • Salomonsen, Jone (2015). Graced Life After All? Terrorism and Theology on July 22, 2011. Dialog. ISSN 0012-2033. 54(3), s. 249–259. doi: 10.1111/dial.12186.
 • Salomonsen, Jone (2014). The Affective Work of (Non)Ritual for HIV Positive Women, South Africa. Journal of Ritual Studies. ISSN 0890-1112. 28(2), s. 9–22.
 • Salomonsen, Jone (2013). Stemmerettsfeminisme, slaveri og teologisk hukommelse. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 103–119.
 • Salomonsen, Jone (2011). Elementær feministisk teologi. I Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (Red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-500-8. s. 284–300.
 • Salomonsen, Jone (2011). Kjærlighet og kirke. Om presterollen og Ingrid Bjerkås' virke. I Myren, Bjørg Kjersti & Stenvaag, Hanne Beate (Red.), Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge. Verbum. ISSN 9788254311820. s. 84–100.
 • Salomonsen, Jone & Roalkvam, Sidsel (2010). Making Strong. Women, Aids and Rites of Protection/Alteration. Journal of Constructive Theology. ISSN 1025-5648. 2(16), s. 25–47.
 • Salomonsen, Jone (2009). Shielding Girls at Risk of AIDS by Intertwining Zulu and Christian Ritual Heritage. I Richardson, Neville (Red.), Broken Bodies and Healing Communities, faith-based responses to HIV and AIDS in South African township. Cluster Publications Pietermaritzburg. ISSN 9781875053827. s. 17–38.
 • Salomonsen, Jone (2009). The Power and Ambiguity of Symbols: Contemporary Religion and the Search for a Feminine Divine. I Sjørup, Lene (Red.), Pieties and Gender. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004178267. s. 230–265.
 • Salomonsen, Jone (2009). Witches' Initiation - A Feminist Cultural Therapeutic? I Lewis, Jim (Red.), Handbook in Contemporary Paganism. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004163737. s. 450–475.
 • Salomonsen, Jone (2008). From Africa to the Americas and Back: Ritual Transport and Transformation at the Crossroads Between Indigenous and Christian Worship. I Stålsett, Sturla Johan (Red.), Religion in a Globalised Age. Transfers and Transformations, Integration and Resistance. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-480-9. s. 57–80.

Se alle arbeider i Cristin

 • Salomonsen, Jone; Pike, Sarah; Harvey, Graham & Houseman, Michael (2020). Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource. Bloomsbury Academic. ISBN 978-1-3501-2301-4. 249 s.
 • Pike, Sarah; Salomonsen, Jone & Tremlett, Paul-Francois (2020). Ritual and democracy : protests, publics and performances . Equinox Publishing. ISBN 9781781799758. 175 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Salomonsen, Jone Gro (2021). Lønnings Magna Charta: Til mann og kvinne skapte Gud mennesket. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. 5(5), s. 41–53.
 • Salomonsen, Jone Gro (2021). Mellom Baal og Jesus? Konfirmasjon som overgangsrite. Nytt norsk kirkeblad: for teologi og praksis. ISSN 1894-2970. s. 39–45.
 • Salomonsen, Jone Gro (2021). Grundtvig and Animism.
 • Salomonsen, Jone Gro (2021). Ritual and architectural space.
 • Salomonsen, Jone (2021). Hva er en "ikke-naiv" minnepolitikk? .
 • Salomonsen, Jone; Pike, Sarah & Tremlett, Paul-Francois (2020). Introduction. I Pike, Sarah; Salomonsen, Jone & Tremlett, Paul-Francois (Red.), Ritual and democracy : protests, publics and performances . Equinox Publishing. ISSN 9781781799758. s. 1–8.
 • Salomonsen, Jone; Harvey, Graham; Pike, Sarah & Houseman, Michael (2020). Introduction, Reassembling Democracy. Ritual as Cultural Resource. Bloomsbury Academic. ISSN 978-1-3501-2301-4. s. 1–14.
 • Salomonsen, Jone (2017). REDO project webpage, Faculty of Theology, University of Oslo.
 • Salomonsen, Jone & Ottersen, Roald-Einar (2017). Teologen - om tro og tvil. Intervju av menighetsrådsmedlem Røa menighet. [Fagblad]. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen sogn.
 • Salomonsen, Jone (2017). Ritualenes betydning for individ og samfunn. 22 juli som case.
 • Salomonsen, Jone (2017). Ritualers funksjon for individ, gruppe og samfunn.
 • Salomonsen, Jone (2017). Hvordan skal biskoper utpekes? Intervju og debattinnlegg.
 • Salomonsen, Jone & Tjellaug, Ane Bamle (2017). Skal en biskop velges eller tilsettes? [Avis]. Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone (2017). "Gud holder seg ikke med slaver". 500 tegn fra 50 kvinner om Reformasjonen2017. [Internett]. Nettsiden til Den norke kirken.
 • Salomonsen, Jone (2017). Død, sorg og minne som overgangsrite. Fra Domkirken og Utøya etter 22 juli.
 • Salomonsen, Jone (2017). Luther Effects? Woman as wessel, identity or subject?
 • Salomonsen, Jone (2017). Ecclesiologies of Religion. Response to Cheryl Peterson: Starting with the Spirit: A Lutheran Ecclesiology of Resistance.
 • Salomonsen, Jone & Pike, Sarah (2017). Presence and Absence at the Steilneset Witchcraft Memorial, Vardø, Norway.
 • Salomonsen, Jone (2017). A Clearing in the Forest of Democracy? July 22 ritual commemoration and the quest for a pre-political social bond.
 • Salomonsen, Jone; Høeg, Ida Marie & Døving, Cora Alexa (2017). Are certain ritual forms generative of certain experiences ans modes of (democratic) sensibilities? Facts, analysis and critique of the Post-22 July Charette experiemnts at DogA and Skiringssal.
 • Salomonsen, Jone (2017). Between Breivik and Trump: Can ritual save democracy?
 • Salomonsen, Jone (2017). Elusive rituality. A clearing in the forest of democracy and the quest for a pre-political social bond after Oslo terrorist attacks July 22, 2011. REFORMING PRACTICES DURING CRISIS. THE CASE OF JULY 22, 2011.
 • Salomonsen, Jone; Pike, Sarah; Ivakhiv, Adrian J. & Joy, Morny (2017). Ritual, Commemoration and Sacred Landscapes.
 • Salomonsen, Jone & Myrtveit, Aase Cathrine (2017). Kjønn og religion. [Radio]. Verdibørsen, NRK P2.
 • Salomonsen, Jone (2017). Woman as TreeBuilding. Luther's concept of 'woman' in Magnificat and Lectures on Genesis.
 • Salomonsen, Jone & Tollersrud, Emma (2017). Stakkars studentene. [Avis]. Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone & Knutson, Emili (2017). I tog for forfulgte kvinner. [Avis]. Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Skatvedt, Kaja (2016). Imam vil gi islam et kvinnelig ansikt: Kampen for å forkynne Guds ord. [Avis]. Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Arne, Guttormsen (2016). Fra rosehav til ubrukt compost: Hvem har makt til å endre ritualer? [Avis]. Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Tjellaug, Ane Bamle (2015). Elleve kvinner konfirmeres - en lagerhall blir til Eden. [Avis]. Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone & Gilje, Caroline Teinum (2014). Kristentoppene som ble felt av makt, sex og rud. [Avis]. Vårt Land.
 • Salomonsen, Jone (2013). Kultur er ikke religion. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone & Stene, Valborg Orset (2013). Leder: 100 år med stemmerett og feministteologi. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 67–69.
 • Salomonsen, Jone (2013). Skal folket få styre? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2013). Kristendom, paganisme og kvinnefiendskap. I Jupskås, Anders Ravik & Jupskås, Anders Ravik (Red.), Akademiske perspektiver på 22. juli. Akademisk Forlag. ISSN 9788232101313.
 • Salomonsen, Jone (2012). Occupy Paganism. Feministisk økopaganisme, høyreradikal ærespaganisme og ønsket om politisk effekt.
 • Førde, Kristin Engh & Salomonsen, Jone (2012). Med Odin for Europa. [Internett]. Kilden. Informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Salomonsen, Jone (2012). Jomfruen og den unge kvinnen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone (2012). De dødes dag. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2012). Offeret i Newtown. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2012). Terroristens utopi. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Salomonsen, Jone (2012). 1 % innenfor og 99 % utenfor? Hva er en folkekirke. Kristen og progressiv blogg.
 • Salomonsen, Jone (2012). Mine feltarbeid.
 • Salomonsen, Jone (2012). Ritualer for makt og avmakt.
 • Salomonsen, Jone (2012). Sacrifice og kjønn.
 • Salomonsen, Jone (2012). Cross-Atlantic Theology and Gender.
 • Salomonsen, Jone (2012). Oslo 22 July 2011: Terrorist Religion.
 • Salomonsen, Jone (2012). Umemulo. Animal sacrifice and rites (of passage) in the context of Aids, DVD presentation,
 • Salomonsen, Jone (2012). Etter 22. juli: Kjønn, paganisme og kristendom.
 • Salomonsen, Jone (2012). Sacrifice and terrorism in Oslo 22 July 2011.
 • Salomonsen, Jone (2012). Massacre and Media in Oslo 22 July, 2011.
 • Salomonsen, Jone (2012). Terrorist Religion.
 • Salomonsen, Jone (2011). Nordic Feminists Tuning Luther.
 • Salomonsen, Jone (2011). Kristendom, paganisme og kvinnefiendsskap.
 • Salomonsen, Jone (2011). Uten feminismen, ingen kvinneprest.
 • Salomonsen, Jone (2011). Likestilling som feministteologi.
 • Salomonsen, Jone (2011). Emotion and Affect. Ritual Bonding in Bodymapping.
 • Salomonsen, Jone (2011). Invited response to Paula Frederikson.
 • Salomonsen, Jone (2011). Truth and method colloqium.
 • Salomonsen, Jone (2011). Terroristens religionsprosjekt. [Avis]. Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone (2011). Elemental Theology and Feminist Earth Practices.
 • Salomonsen, Jone (2011). Ritualizing in a world at risk.
 • Salomonsen, Jone (2011). Terroristens religionsprosjekt. 22. juli-terroren og høyreradikale grupper på rask fremmarsj krever større oppmerksomhet rundt bruk og misbruk av begrepet paganisme . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Salomonsen, Jone (2010). Women/ Talking Back to AIDS and Religion.
 • Salomonsen, Jone (2010). Innledning til filmen The Devils Playground og plenumsdebatt etter film.
 • Salomonsen, Jone (2010). UMEMULO and The Gender of Sacrifice.
 • Salomonsen, Jone (2010). Sex i bibelen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Salomonsen, Jone (2010). Making Strong. Women, Ritual and Aids.
 • Salomonsen, Jone (2010). "Jeg elsker deg". Einar Gelius får som ventet ikke mye applaus for sitt prosjekt. Men hva er egentlig så galt med det han gjør? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Salomonsen, Jone (2009). Umemulo. A girls rite of passage in South Africa.
 • Salomonsen, Jone (2009). Oppsetningen av Jesus Christ SUperstar. [Radio]. NRK Østlandssendingen.
 • Salomonsen, Jone (2009). UMEMULO 2005: A Girl's Rite of Passage in the Context of Aids, South Africa. An ethnographic film.
 • Salomonsen, Jone (2009). UMEMULO: Animal Sacrifice, Human Rites and AIDS in South Africa.
 • Salomonsen, Jone (2009). UMEMULO: Animal Sacrifice, Human Rites, and Aids in South Africa.
 • Salomonsen, Jone (2009). Feminist Paganism in the West - why and what?
 • Salomonsen, Jone (2009). Baksnakk: Jesus Christ Superstar.
 • Salomonsen, Jone (2009). Om ritualer og riteteori.
 • Salomonsen, Jone (2009). Overgangsritualer i kristendommmen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:00 - Sist endret 18. aug. 2021 20:35

Prosjekter