Disputas: Gudrun Maria Lydholm

Gudrun Maria Lydholm vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Save souls, grow saints and serve suffering humanity”.  The development towards registration as a faith community in The Salvation Army in Norway with focus on the period 1975-2005.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 5. juni kl. 10.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Tema for prøveforelesningen: "Explain "the social Question" / "the social gospel" with particular emphasis on Norway in the late 1800s and early 1900s".​

Bedømmelseskomité

  • Dr. Ingunn Folkestad Breistein, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder(førsteopponent)
  • Biträdande professor Johan Lundin, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola (annenopponent)
  • Professor Dag Thorkildsen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Dekan Aud V. Tønnessen

Veileder

  • Professor Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Om avhandlingen

Frelsesarmeen er godt kendt i det offentlige rum og i den brede befolkning i Norge, men meget lidt kendt og beskrevet i norsk kirkehistorie eller i norsk forskning. Den er et uudforsket felt i Norge på trods af sin synlighed og 127 år lange historie i landet.

I 2005 registrerede Frelsesarmeen sig som et trossamfund. Afhandlingen undersøger Frelsesarmeens voksende identitet som selvstændigt trossamfund i stedet for hovedsageligt at se sig selv som en religiøs organisation. Den fortolker den succesrige tilpasning af Frelsesarmeen til det norske samfund helt fra dens første tid i landet som et resultat af kompromisser og bevidste valg såvel teologiske som praktiske i lyset af en dominerende statskirke på trods af den organisatoriske og læremæssige tilknytning til den internationale Salvation Army.  Afhandlingen afdækker, at forholdet til Den norske Kirke som en statsinstitution var så tæt, at udsigten til et skille imellem stat og kirke syntes afgørende for Frelsesarmeens registrering som trossamfund. På grund af dette forhold undersøger afhandlingen, om begrebet civil religion er implicit til stede i holdning til Den norske Kirke hos Frelsesarmeens medlemmer. Frelsesarmeens sakramentsyn, dens praksis og dens ekklesiologi kommer også til syne i afhandlingen så vel som den indflydelse, Den norske Kirke har haft på tolkningen af ekklesiologien i Frelsesarmeen i Norge.

Afhandlingen viser, hvorledes en religiøs minoritet har tilpasset sig læremæssigt og praktisk til en situation med en stærk national statskirke uden at miste forbindelsen til sin internationale base.  Forskningen på Frelsesarmeen udfylder et tomrum i norsk kirkehistorie.

 

Publisert 24. apr. 2015 15:03 - Sist endret 5. juni 2015 09:32