Anne Hege Grung disputerer: Gender Justice in Muslim-Christian Readings

Cand.theol. Anne Hege Grung vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.

Sammendrag

Anne Hege Grungs PhD-avhandling analyserer hvordan fem kristne og fem muslimske kvinner med kryssende kulturell bakgrunn bosatt i Norge diskuterer utvalgte tekster fra Bibelen,  Koranen og hadith i et tolkningsfellesskap. 

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 10. mars kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Makt og kontekst i Susanna fortellingen: Forslag til en postkolonial,
feministisk lesning av Kap 13 i Tillegg til Daniels bok.” Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet
  • Seniorforsker Garbi Schmidt, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i København
  • Professor Jone Salomonsen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Dekan Trygve Wyller, Det teologiske fakultet

Veiledere

  • Instituttleder Turid Karlsen Seim, Det norske institutt i Roma (hovedveileder)
  • Professor Anne Sofie Roald, Malmö Högskola (biveileder)

 

Publisert 24. feb. 2011 11:55 - Sist endret 15. juni 2012 14:20