Solveig Østrem disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

Barns subjektivitet og likeverd. Et bidrag til diskusjon om barnehagens pedagogiske innhold og etiske forankring.

for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  

Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.

De ordinære opponenter er:

  • Professor Gunvor Løkken, Dronning Mauds Minne, Seksjon for pedagogikk (førsteopponent)
  • Professor Ola Stafseng, Pedagogiske forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (annenopponent).
  • Komiteens leder har vært førsteamanuensis Eva Skærbek, Høgskolen i Østfold/Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Publisert 9. mars 2010 19:46 - Sist endret 9. mars 2010 19:49