Merete Thomassen disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998.

for graden doctor theologiae, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

De ordinære opponenter er:

  • Föreståndare teol. dr. Ninna Edgardh, Teologiska institutionen, Uppsala universitet (førsteopponent)
  • Professor Jone Salomonsen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (annenopponent).
  • Professor Trond Skard Dokka, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har vært koordinator for komiteen.
Publisert 9. mars 2010 19:50 - Sist endret 9. mars 2010 19:58