Lisbeth Thoresen disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling:

Empati og intersubjektivitet. En studie av hospicesykepleie.

for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen holdes i  Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.

De ordinære opponenter er:

  • Professor dr.philos. Kari Martinsen, Institutt for helse- og sosialfag, Høgskolen i Harstad (førsteopponent).
  • Førsteamanuensis II dr.polit. Sidsel Roaldkvam, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (annenopponent).
  • Professor dr.theol. Svein Aage Christoffersen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.
Publisert 9. mars 2010 19:54 - Sist endret 9. mars 2010 19:58