Jarle Stormark disputerer

Cand. theol Jarle Stormark vil offentlig forsvare sin avhandling:

Kropp og identitet, – og håpet om nyskapelse. En skapelsesteologisk undersøkelse av betydningen av kropp og identitet i troen på «legemets oppstandelse» hos Jürgen Moltmann i Systematische Beiträge zur Theologie. for graden doctor theologiae.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

De ordinære opponenter er:

  • Professor Sigurd Bergmann, NTNU (førsteopponent)
  • professor Paul Leer-Salvesen, Universitetet i Agder (annenopponent).
  • Professor Trond Skard Dokka, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har vært koordinator for komiteen.
Publisert 9. mars 2010 19:32 - Sist endret 9. mars 2010 19:39