Dagny Kristine Johnsen Hov disputerer

Cand.philol. Dagny Kristine Johnson Hov vil offentlig forsvare sin avhandling for graden doctor artium: Den gode profesjonelle: Profesjonsetikk for advokater og barnevernsarbeidere

Disputasen ledes av professor Tarald Rasmussen.

De ordinære opponenter er:

  • Seniorforsker dr.art. Henrik Syse, PRIO (førsteopponent).
  • Forskningsleder dr.psychol. Elisabeth Backe-Hansen, NOVA (annenopponent).
  • Professor dr.theol. Ulla Schmidt ved UiO/KIFO har vært koordinator for komiteen.
Publisert 9. mars 2010 19:27 - Sist endret 9. mars 2010 19:31