Ådne Njaa disputerer

Fredag 22. februar 2008 kl. 10:15 vil kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: ”Det ånder himmelsk over støvet” Faser i Regin Prenters grundtvigske paktsteologi.

Fullstendig utlysning av prøveforelesning og disputas (pdf)

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

De ordinære opponenter er:

  • Ph.d. Else Marie Wiberg Pedersen, Århus universitet (førsteopponent).
  • Prof. emeritus Theodor Jørgensen, København (annenopponent).
  • Professor Kjetil Hafstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, har vært koordinator for komiteen.
Publisert 9. mars 2010 19:18 - Sist endret 9. mars 2010 19:23