Tove Nicolaisen. Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet." - del 2

Den 15. februar 2013 forsvarte cand.philol. Tove Nicolaisen sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet."

Sammendrag:

Hvilke erfaringer med religions- og livssynsundervisningen (KRL/RLE-faget) har barn med bakgrunn i hindutradisjonene? Sju barn fra tre grunnskoler i Oslo ble observert i undervisningssituasjonen og intervjuet i perioden 2005 til 2009. Prosjektet bruker ulike metoder for å belyse kompleksiteten i barnas erfaringer. Fortolkende antropologisk metode gir innsikt i barnas religiøse og kulturelle kontekster og ligger i bunnen for analysene. Diskursanalyse av utvalgte tekster klargjør så vel barnas holdninger og meninger som normalitetskonstruksjoner i KRL/RLE-faget. Perspektiver fra postkolonial teori setter lys på orientaliserende og andregjørende diskurser. Ved hjelp av de tre tilnærmingene blir barnas agentskap tydeliggjort. Prosjektet avdekker at hindubarnas posisjoneringer kunne utfordre ”KRL-normaliteten” ved å representere overskridende holdninger til andre religioner, ved å representere komplekse gudsforståelser og ved tilnærminger til religiøs praksis som skilte seg fra den dominerende diskursen. Barnas agentskap blir i avhandlingen forklart ved hjelp av begrepet ”egengjøring”. Avhandlingen svarer på forskningsspørsmålet i kapitlene ”selvforståelse”, ”religionsforståelse”, ”hinduisme i undervisningen” og ”posisjoneringer og egengjøring”.

Publisert 19. feb. 2013 12:38