Prøveforelesning Espen Dahl, selvvalgt emne.

Det sublime og det hellige 24.11.2006

Prøveforelesning for Espen Dahls doktorgradsdisputas - The Holy and the Everyday. Toward a phenomenology of teligious experience after Husserl - Selvvalgt emne: Det sublime og det hellige - 24.11.2006

 

 

 

Publisert 3. sep. 2009 14:40 - Sist endret 13. mai 2019 14:00