Prøveforelesning Espen Dahl, oppgitt emne.

Åpenbaring og "the logic of separation" i det tyvende århundrets teologi - 24.11.2006

Prøveforelesning for Espen Dahls doktorgradsdisputas - The Holy and the Everyday. Toward a phenomenology of teligious experience after Husserl - oppgitt emne: Åpenbaring og "the logic of separation" i det tyvende århundrets teologi - 24.11.2006

 

 

 

Publisert 3. sep. 2009 14:38 - Sist endret 13. mai 2019 14:00