Jervell- og alumniseminar 2021

Tema: Hvor ble det av kroppen? Når tro og teologi blir digitalt mediert

pc og bibel

Digitalisering av trospraksiser er tema for årets Jervell- og alumniseminar. Illustrasjonsfoto: Mathias H. Eidberg

Om seminaret 2021

Årets Jervell- og alumniseminar vil ta for seg en problemstilling som har eksistert lenge, men som ble særlig aktuell under pandemien: Hva skjer når trospraksisen forflyttes til internett? Hvordan påvirkes teologien når formidlingen skjer på de digitale medienes premisser? Risikerer vi tabloidisering? Hva skjer med sanseligheten, estetikken og materialiteten? Hva skjer med det fysiske fellesskapet mellom mennesker? Hva skjer med kroppen? Har vi glemt hvor viktig sammenheng mellom kropp og religion var før pandemien kom?

De fleste kirkesamfunn har lenge vært aktive på internett. Prester og pastorer opererer i sosiale medier, og gudstjenester strømmes og legges ut på Facebook og Youtube. Selv pave Frans har en Twitterkonto. Den norske kirke er synlig tilstede på Facebook, Instagram og Tiktok, og de fleste menigheter med respekt for seg selv har en Facebookside. Mange menigheter har gjennom lang tid brukt de sosiale mediene til å formidle praktisk informasjon og gitt små liturgiske og pastorale inputs for å minne om sin tilstedeværelse.

Men under pandemien ble den digitale formidlingen av gudstjenester og øvrig kirkelig tilstedeværelse den eneste mulige måten å formidle på. Omfanget eksploderte, og kirkelig ansatte måtte snu seg rundt og håndtere dette etter beste evne. Det ble strømmet forkortede liturgier, og formidlingen måtte tilpasse seg ved å forkorte formatene og spisse budskapet for å fange og holde på interessen i et overveldende digitalt landskap.

Formidlingen av tro og teologi i digitale medier har kommet for å bli. Hvilke muligheter skapes, og hvilke problemstillinger reises? På seminaret ønsker vi å få dypere kjennskap til tenkningen bak denne formidlingen. Vi ønsker også å diskutere hvilke prinsipielle teologiske problemstillinger som reises, og hvilken samtidsproblematikk som reflekteres gjennom dette.

Vi har invitert medieforskere, kommunikasjonsrådgivere, prester med erfaring fra formidling på sosiale medier, og teologiske forskere som arbeidet med kropp og sanselighet.

Vi håper at pandemien tillater oss å ha den tradisjonelle festmiddagen på kvelden med hilsener og musikk.

Program

Jacob Jervell

9.00-9.30 Registrering og kaffe

9.30: Seminaråpning

9.45: Første forelesning

10.15: Forelesning

10.45-11: Pause

11-11.30: Erfaringsdeling fra prester

11.30-12: Panel, spørsmål

12-13: Lunsj

13: Forelesning

13.30: Forelesning

14-14.15: Pause med kaffe

14.15: Forelesning

14.45: Forelesning

15.15-16: Panel, spørsmål

 

Publisert 19. nov. 2020 09:25 - Sist endret 1. juni 2021 13:00