Jervell- og alumniseminar 2019

DYSTOPIER OG HÅP

Årets Jervell- og alumniseminar holdes 7. november 2019. kl. 9.00-16.00, med påfølgende middag.

Sted: Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, Læringssenteret (Det teologiske fakultetsbibliotek) og auditorium U40.

 

 

Årets Jervell- og alumniseminar samarbeider med den tradisjonsrike Dahl-forelesningen, en årlig forelesning ved Det teologiske fakultet til minne om nytestamentleren Nils Alstrup Dahl. https://www.tf.uio.no/forskning/minneforelesninger/arrangementer/dahl.html.

Amy-Jill Levine, professor i jødiske og nytestamentlige studier ved Vanderbilt University, vil holde årets Dahl-forelesning. https://divinity.vanderbilt.edu/people/bio/amy-jill-levine.

Forelesningen vil være en felles åpning for Dahl- og Jervell-arrangementene.

 

Tematikken for Jervell- og alumniseminaret tar utgangspunkt i en rekke dystopiske forestillinger om vår egen tid. Det er mange former for frykt som preger mennesker i dag: Fremmedfrykt, klimafrykt, teknofrykt, feminismefrykt, patriarkatsfrykt og ulike former for konspirasjonsteorier. Noe av frykten har sin grunn i helt reelle trusler, andre er kanskje konstruert.

På seminaret vil vi undersøke de ulike dystopiene. Og vi vil spørre hvordan dystopiene angår den kristne forkynnelsen. Hvordan forkynne håp for engstelige mennesker? Hvordan forkynne for barn og unge som er redde for klimakrisa, og for alle som frykter at vi står ved et endepunkt?

 

Melde deg på ved å betale seminaravgiften 400,- via Epay

Program

9.00 Kaffe og registrering. (Læringssenteret)
9.30 Åpning ved professor Anders Runesson og førsteamanuensis           Merete Thomassen.
09.45 Amy-Jill Levin: “When the Bible becomes Weaponized: Detecting 
          and Disarming Jew-Hatred”
11.00 Pause

Jervell- og alumniseminaret fortsetter i U40.
          (Titler på forelesninger vil oppdateres.)

11.30 Bymisjonsprest og PhD-stipendiat Birte Nordahl: Om          
          høyreekstremisme
12.00 Førsteamanuensis Anne Hege Grung: Om islamofobi
12.30 Lunsj

13.30 Postdoc. Ole Jakob Løland: Om klimafrykt
14.15 Professor Marion Grau og professor Werner Jeanrond i samtale           med seniorrådgiver Sven Thore Kloster: «Dystopi, håp og                     forkynnelse.»
15.15 Pause

15.30 Spørsmål og oppsummering
16.00 Slutt

 

Hjertelig velkommen til årets seminar!

Hilsen Jervell- og alumnikomiteen

Svein Aage Christofersen, Andreas Fosby, Sven Thore Kloster, Birte Nordal, Rigmor Smith-Gahrsen, Inger Johanne Aas og Merete Thomassen

Publisert 24. mai 2019 15:19 - Sist endret 23. aug. 2019 14:24