Prøveforelesning: Leonora Onarheim Bergsjø

Leonora Onarheim Bergsjø avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

"Gjennomfør en teologisk diskusjon av den estetiske sansning med utgangspunkt i verket "Das Richter-Fenster" (2007) i Kølnerdomen"

Tid og sted for disputasen

Les mer om disputasen.

Publisert 25. nov. 2016 12:37 - Sist endret 25. nov. 2016 12:38