Prøveforelesninger: Einar Vannebo

Einar Vannebo avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.

Emne for prøveforelesninger

Kl. 17:15–18:00 over oppgitt emne:

Skam i nyare nordisk litteratur og teologi.


Kl. 18:15-19.00 over selvvalgt emne:

Thomas Kingo: «Far, Verden, far vel! Keed af Verden, og kier ad Himmelen» (1681).

"Ei teologisk-retorisk lesing og vurdering av seinare revideringar av salmen."

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

Publisert 24. okt. 2016 08:52 - Sist endret 24. okt. 2016 10:58