Kompetansenettverk for trosopplæring i Den norske kirke

Dagskonferanse for Kompetansenettverk for trosopplæringen i Den norske kirke arrangert på Det teologiske fakultet 16. september 2008