Dagskonferanse for Kompetansenettverk for trosopplæring i Den norske kirke - Velkomst Trygve Wyller

Velkomst ved Dekan ved Det teologiske fakultet, Trygve Wyller

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:35 - Sist endret 22. juni 2015 16:03