Dagskonferanse for Kompetansenettverk for trosopplæring i Den norske kirke - innledninger til Panel- og plenumssamtale: "Hvilket innhold trenger en trosopplæring for en ny tid?"

Paneldeltakere: Akademilektor Rune Øystese (NLA), rådgiver Kristin Gunleiksrud (IKO), universitetslektor Astrid Sandsmark (MF), stipendiat Elisabeth Tveito Johnsen (PTS) og post.doc.-stipendiat Roger Jensen (TF). Leder: Birgitte Lerheim (TF)

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:43 - Sist endret 22. juni 2015 16:02