Dagskonferanse for Kompetansenettverk for trosopplæring i Den norske kirke - innledning til respons

Innledning til Trond Skard Dokkas respons

 

 

 

Publisert 7. sep. 2009 14:40 - Sist endret 22. juni 2015 16:02