Inge Lønning 70 år

"Kristendom og kultur" Inge Lønning 70 år. Det teologiske fakultet innbyr til markering av Inge Lønnings 70-årsdag onsdag 20. februar 2008