Etterutdanningsuken 2008 - Makt på kne. Kjønn og makt i religion og profesjon

Hvilken rolle spiller kjønn og makt i religion og profesjon? Hvor dype er disse symbolstrukturene i teologisk tenkning og praksis? Hva kommuniseres i profesjonsetiske rom på bakgrunn av kjønn og makt? Hva er uskyldig flørt og hva er forførelse i profesjonssituasjoner? Hva betyr forsoning etter grenseoverskridelser i en profesjonell sammenheng? Hva betyr det for teologien når familieforståelse og slektskap endres og spesielt hva betyr det for kvinners frihet?

Kurset vil rette et søkelys mot makt- og kjønnsspørsmål i det religiøse og profesjonsetiske rom. Tematikken er kompleks og involverer en rekke fagfelt. På dette emnet vil faglig tyngdepunkt være kjønnsteori, religion og profesjonsetikk.