Forelesning fra etterutdanningskurset "TFF4213 - Makt på kne. Kjønn og makt i religion og profesjon" Forelseser Berit Sivertsen

"Overgrep og forsoning. Erfaringer fra Kirkelig ressurssenter" Berit Sivertsen - 09.09.2008

 

 

 

Publisert 14. sep. 2009 09:42 - Sist endret 19. juni 2015 16:05