Seminar: Religion og sekularitet - 2008

Seminar: Religion og sekularitet – evig motsetning eller mulig dialog? Muhammad Usman Ranas vinnerkronikk i Aftenposten ”Den sekulære ekstremismen” utløste en intens debatt om religion og sekularitet. Dette er en diskusjon med stor betydning både for det norske samfunn og for norsk teologi og religionsforskning. Derfor vil vi sette søkelys på dette temaet i form av et faglig halvdagsseminar den 9. april, arrangert av Det teologiske fakultet og Culcom, Universitetet i Oslo.