Miniseminar: Jesus, Muhammed og moderne identiteter - 6. mai 2008

Jesus og Muhammed er symbolskikkelser for hver sin verdensreligion, og blir ofte satt opp mot hverandre i religiøse konfrontasjoner. I miniseminaret ble det gjort forsøk på å gjøre en mer dialogisk sammenligning av presentasjoner av Jesus og Muhammed som historiske skikkelser som samtidig har en rolle som forbilder for aktuell religiøs identitet.