Fleksible studier i kirkelig undervisning

Jobber du som trosopplærer i Den norske kirke, men ønsker utdanning i kristendom eller pedagogikk? Jobber du som frivillig med barn og unge i  en kristen organisasjon eller menighet og ønsker å lære mer om kirkelig undervisning?

Dekorasjonsbilde av fargeblyanter som blir spisset

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som i, eller i tillegg til en bachelorgrad kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke

Om studiet

Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Når en større gruppe i et bispedømme tar kursene samlet gjennomføres emnene med regionale samlinger. 

Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner.

Kontaktinformasjon:

Faglige spørsmål kan rettes til fagpersonene du finner på denne siden.

Øvrige spørsmål kan rettes til:
Brynjulv Norheim
aks-admin@teologi.uio.no
22850367 /00

Emner

Vi tilbyr

Faglig påfyll i form av 5 emner på tilsammen 60 studiepoeng i kirkelig undervisning. Emnene kan tas separat eller samlet.

De pedagogiske emnene tilbys normalt hver høst og består av religionspedagogikk (15stp) og filmdidaktikk (15stp).

De tre teologiske studieemnene (3 x 10 stp) utgjør den teologiske komponenten i årsstudiet og lyses ut høst og vår.

For mer informasjon og for å melde din interesse bruk kontakinformasjonen ovenfor

Mer om årsstudiet

Fleksibilitet

Undervisningen foregår med samlinger i Oslo/regionalt og grupper lokalt i bispedømmene eller på nett.
Årsstudiet kan innpasses i bachelor på TF eller bachelorgrad i Religion og språk ved Høgskulen i Volda.

Kompetanse

Årsstudiet kvalifiserer deg i henhold til kravene fra arbeidsgiver for å jobbe som menighetspedagog og trosopplærer i Den norske kirken. Det er samtidig godt tilpasset deg som allerede er i arbeid og vil formalisere din yrkeskompetanse.

Opptak

Årsstudiet gjennomføres ved å melde seg på de emnene som inngår i det. Bekreftelse på kompetansen kan utstedes ved alle de institusjonene som deltar i kurstilbudet. Årsstudiet er ikke et eget studieprogram, men man er garantert opptak på andre emner når man har tatt et av emnene.

Faglærere

Birgitte Lerheim

Førsteamanuensis og prosjektleder for trosopplærings- feltet på Det teologiske fakultet

Elisabeth Tveito Johnsen

Førsteamanuensis i religionspedagogikk.

Ralph Meier

Førsteamanuensis på Høgskulen i Volda, Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag

Kjartan Leer Salvesen

Tidligere stipendiat på Høgskulen i Volda hvor han arbeidet med et PhD-prosjekt om moralsk skjønnsutøvelse og skjønnskvalifisering.