Elisabeth Tveito Johnsen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Elisabeth Tveito Johnsen
English version of this page
Telefon +47-22850334
Mobiltelefon 92025861
Rom 202b
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Undervisning

Bakgrunn

Prosjekter

 • Elisabeth Tveito Johnsen (project leader) Religious learning across activity systems. Learning trajectories among first year students. A pilot (RALF) (2016-2017), an empirical study of how first year students experience religious education at high school and religion as a subject at the university. Together with Markus Keller and Brynjulv Norheim. University of Oslo. Støttet av Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder) Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GIKT) 2013-2016. En empirisk studie av hvordan gudstjenester gjennomføres i tre menigheter i Den norske kirke der konfirmantene er over gjennomsnittet tilfredse med gudstjenestene. Sammen med Sivert Angel Merete Thomassen Halvard Johannessen og Gunnfrid Ljones Øierud. Støttet av Kirkerådet, seksjon for barn, unge og trosopplæring. Medieomtale av prosjektet.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (project member), Learning and knowledge trajectories in congregations (LETRA), led by Geir Afdal at MF. The LETRA project seeks to describe and critically analyze the process of learning and knowledge development in congregations in Church of Norway (2010-2014). Supported by Church of Norway.
Emneord: religionspedagogikk, praktisk teologi, trosopplæring, barneteologi, empirisk kirkeforskning

Publikasjoner

Articles and books in progress:

 • Elisabeth Tveito Johnsen (red) Usedvanlige gudstjenester i konfirmasjonstiden. (red) Oslo: IKO-forlaget 2017.
 • Elisabeth Tveito Johnsen «Gudstjenesters objekt og læringsmodus. Muligheter for utvikling og stagnasjon» in: Johnsen, Elisabeth Tveito (2017) (red.) Usedvanlige gudstjenester i konfirmasjonstiden. Oslo: IKO-forlaget
 • Elisabeth Tveito Johnsen “Teologiske konseptualiseringer av kvinners morskap i feministteologiske prekener” Empirisk artikkel med analyse av feministteologiske prekener holdt på Maria budskapsdag. Publisering: antologi med forskere fra Det teologiske fakultet i 2017.

Conference papers in 2016/

 • Elisabeth Tveito Johnsen “Contradictions in religious practices as sources of trouble and innovation”. Conflict, Media & Formatting of Religion, PluRel: Religion in Pluralist Societies
 • University of Oslo, April 2016 http://www.uio.no/forskning/tverrfak/plurel/aktuelt/arrangementer/intern/2016/conflict-and-re-formations-of-religion.html
 • Elisabeth Tveito Johnsen “Towards a Nonprescriptive Understanding og Normativity in Practical Theological Research” The Durham Conference on Ecclesiology and Ethnography, University of Durham, September 2016. http://www.ecclesiologyandethnography.com/event/the-durham-conference-2016/
 • Elisabeth Tveito Johnsen with Tone Stangeland Kaufman, Linn Sæbø Rystad (MF) and Sivert Angel. “Preaching in Times of the European Refugee Crisis. On the Relevance of ‘Pulpit Speech’ in Society and Politics- The Norwegian case”. Research symposium. University of Leipzig, October 2016.
 • Elisabeth Tveito Johnsen. “Towards a Nonprescriptive Understanding og Normativity in Practical Theological Research” Paper at Praxis and Practice in Theology, Århus, October 2016 http://conferences.au.dk/practice-in-theology-2016/

Accepted conference papers in 2017:

 • Elisabeth Tveito Johnsen with Sivert Angel “Modes of public preaching as response to violence and uncertainty” at Reassembling Democracy/Ritual as Resource Conference. University of Oslo, February 2017 http://www.tf.uio.no/english/research/projects/redo/Final%20REDO%20conference/
 • Elisabeth Tveito Johnsen with Marlene Ringgaard Lorensen, Pia Nordin Christensen ( Denmark) Tone Stangeland Kaufman, Sivert Angell, Tron Fagermoen, Linn Sæbø Rystad, Lars Johan Danbolt, (Norway), Carina Sundberg, Pernilla Myrelid and Susanna Löfgren (Sweden), Theo Pleizier (Holland) and Zoltàn L (Hungary). “Reforming Preaching? Political Preaching in Times of the ‘European Refugee Crisis’”. Together with at The International Academy of Practical Theology conference 2017. Reforming: Space, body, and politics, University of Oslo, April 2017. http://www.tf.uio.no/english/research/iapt-conference/

Fagfellevurderte artikler:

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015)Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. Prismet 2015 Volum 66.(3) s. 125-145, UiO
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014) Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring. PhD-avhandling. Oslo: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014a "Gudstjenestelæring gjennom deltakelse" s. 151-179 oh s. 229-236. I Hellemo, Geir (red.) Gudstjeneste på ny. Oslo: Universitetsforlaget
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2013) "Læring i den kristne religionen. Mediering og subjektivering". Prismet 64 (3) s. 95.123
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2012) "Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon? - En Vygotskij-inspirert analyse av læringssitua-sjoner i Den norske kirkes trosopplæring" i Teologisk tidsskrift 2/2012 årgang 1 s. 138-166 http://www.idunn.no/ts/tt/2012/02/hvordan_medierer_undervisningspreget_trosopplaering_kristen_
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010) ”Jesu lidelse, død og oppstandelse. En barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken” i Prismet. 1/2010 årgang 60 (fagfellevurdert)
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008) ”Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog” i Barnet i trosopplæringen. Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn. Red. Sturla Sagberg. IKO-forlaget. Oslo

Andre artikler/bøker:

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015) "Karnevalsgudstjeneste. En fest for det som skal komme". Nytt norsk kirkeblad 43 (1) s. 21-27.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito og Friedrich Swhweitzer (2011) "Was ist kritische Kindertheologie? Vergleichende Perspektiven aus Norwegen und Deutschland" i Gott gehört so ein bisschen zur Familie. Mit Kindern über Glûck und Heil nachdenken. Jahrbuch für Kindertheologie Band 10. Stuttgart: Cawler Verlag
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008) ”Barn og unges deltagelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring” i Prismet 4/2008 årgang 59
 • Elisabeth Tveito Johnsen: "Barnet som subjekt i trosopplæringen" i Årbok for Den norske kirke 2007 9-16ss, utgitt av Kirkens informasjonstjeneste. Les artikkelen her.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer i Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. PTSS 14 2007
 • Elisabeth Tveito Johnsen: "Barneteologisk religionspedagogikk" i Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. PTSS 14 2007
 • Elisabeth Tveito Johnsen: "Selv konfirmanter leser Bibelen! Kontekstuell bibellesning som metode" i Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. PTSS 14 2007
 • Elisabeth Tveito Johnsen "Å preke på konfirmasjonsgudstjenesten" i Nytt norsk kirkeblad 03/2007
Publisert 2. jan. 2017 10:05 - Sist endret 31. okt. 2017 08:47
include:feed: Could not fetch object for cache entry with key "http://www.verdidebatt.no/innlegg/11702506-vann-over-hodet".