Prøveforelesning: Åste Dokka

Åste Dokka avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Redegjør for og diskutér forholdet mellom død, oppstandelse og forsoning, med utgangspunkt i Jürgen Moltmann tenkning. Stofftilfanget er omfattende, så eskatologibindet The Coming of God (1995 og senere), særlig overveielsene om oppstandelse og evig liv i kapitel 4 kan være en nyttig inngang til hans tenkemåte. Diskutér også på hvilken måte Nancy L. Eieslands kristologisk funderte overveielser i The Disabled God. Toward a Liberatory Theology of Disability kan være fruktbare for nytenkning om oppstandelsen.»

Tid og sted for disputasen

Les mer om disputasen.

Publisert 19. sep. 2016 15:13 - Sist endret 26. sep. 2016 09:11