Prøveforelesning: Levi Geir Eidhamar

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted for disputasen:

Informasjon om disputasen.

Publisert 5. nov. 2015 08:57 - Sist endret 5. nov. 2015 08:57