Prøveforelesning: Elisabeth Tveito Johnsen

Elisabeth Tveito Johnsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne:  "Hvilke følger kan ditt avhandlingsarbeid ha for teologien i trosopplæringen?"

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

 

 

Publisert 4. nov. 2014 11:02 - Sist endret 20. nov. 2014 09:50